Vil ha egen menneskerettsminister

Krig og konflikt må ses i en større sammenheng, mener Trine Skei Grande. 
Avatar
Email: abdgun@gmail.com
Publisert: 16.03.2017

I 2016 gikk én prosent av forventet bruttonasjonalinntekt (BNI), som tilsvarer 33,5 milliarder kroner av den norske statskassen, til bistand. Grande mener prosjektene og tiltakene som støttes gjennom bistandsbudsjettet, i større grad bør betraktes som fredsfremmende:

«Jeg tror vi hadde fått mye igjen for å snakke politikk i et mer krigsforebyggende perspektiv – når vi diskuterer klima, snakker vi forsvinnende lite om menneskene som flykter på grunn av klimaendringer. Selv om vi når målene i Paris-avtalen, kan vi ende opp i en situasjon der sørlige deler av Spania ikke lenger produserer mat. Vi mister mye av menneskeverdet i et veldig teknokratisk klima- og bistandsperspektiv. Jeg håper at vi kan ha en høyere himmel over det vi driver med – og at det vi driver med, har direkte innflytelse på fredsarbeid. Jeg mener at vi burde hatt en egen bistands- og menneskerettighetsminister,» sier Grande.

Er fredsarbeid viktigere i dag enn før?

«Vi ser at USA trekker seg tilbake og bare vil være USA. Verdenshandelen har tross alt brakt med seg en stor grad av velferd og fred. Drømmen om en verden der vi kan leve fredelig side om side, forsvinner mer og mer. Jeg så et intervju her om dagen med mange amerikanere som var for Trump, der ’liberale’ ble fremstilt som den største trusselen man kunne tenke seg. Dette har vi sett før, og det pleier sjelden å ende bra. Denne innstillingen er en ganske alvorlig trussel mot europeiske verdier. Kanskje er vi er inne i en tid der vi trenger mer fokus på det enkelte menneskes rett til ikke å bli utsatt for overgrep fra flertallet, som er grunntanken i menneskerettighetene. Og at enhver har et internasjonalt ansvar for å jobbe for å bygge fred i verden,» avslutter Grande.

Kommentarer