Vil granske flykjøp

Kjøpet av amerikanske JSF-kampfly vil koste Norge 24 milliarder mer enn antatt. Storingskandidat for Rødt, Erling Folkvord, vil fremme forslag om ny vurdering.

Ny Tid
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17″ ihc_mb_template=”1″ ]

Tre dager før stortingsvalget går Rødts frontfigur, Erling Folkvord, ut på Ny Tids nettsider og krever en ny granskning av Regjeringens omstridte jagerflykjøp til 42 milliarder kroner.

Bakgrunnen er som følger: 20. november 2008 opplyste statsminister Jens Stoltenberg (ap) at Norge var tilbudt 48 amerikanske fly av typen Joint Strike Fighter (JSF) for 18 milliarder kroner mens 48 svenske Gripen NG med våpen ville koste 24 milliarder.

Men i stortingsproposisjonen den 19. desember ble nye tall presentert. Her ble kjøpskostnaden for opptil 56 JSF-fly oppjustert til 42 milliarder. Ettersom svenske Gripen NG ble utdefinert av økonomiske grunner en måned tidligere, unnlot regjeringen å legge fram sammenlignbare kostnadstall i proposisjonen.

Erling Folkvord, bystyremedlem og stortingskandidat for Rødt i Oslo, etterlyser nå en ny gjennomgang av flykjøpet, og undres om statsministeren var informert om kostnadsavvikene.

− Rødt mener at Stortingets beslutning om kjøp av nye kampfly har noen sider som gjør at ny vurdering er nødvendig. Å få til dette er mulig, om bare noen vil fremme et såkalt Dok.8-forslag i Stortinget etter valget, sier Erling Folkvord.

Som Rødts stortingskandidat lover Folkvord å fremme forslaget, om han får et mandat på stortinget mandag 14. august.

Ifølge Folkvord har statssekretær i forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide, forklart JSFs kraftige prisøkning fra 20. november til 19. desember med at det da var stor usikker rundt tallet 18 milliarder.

− Barth Eide har bekreftet at man 20. november så bort fra kostnadene ved oppstartsstøtten, som innebærer blant annet opplæring, dokumentasjon og reservedeler, som er vanlig å vurdere ved flykjøp. Men det står fast at det var denne lave kostnaden per 20. november som var begrunnelsen for å utdefinere Gripen NG. Det er dermed grunn til å få klarlagt om statsministeren 20. november var orientert om at viktige kostnader var utelatt for JSFs del. Statsråders unnlatelse av å informere statsministeren har jo i andre saker fått dramatiske følger, sier Folkvord.

Ifølge Folkvord mener forsvarsanalytiker John Berg at det svenske flyet i dag vil være minst 85 milliarder billigere for Norge enn JSF, når man sammenligner sannsynlige kjøps- og driftskostnader fram til 2050.

− Merkostnaden ved kjøp av amerikanske JSF, kan komme til å tappe andre forsvarsgrener for ressurser. Ettersom Norge fortsatt ikke har skrevet bindende kjøpskontrakt, bør Stortingets egne kontrollorganer foreta en ny og saklig gjennomgang av kostnadene, og hva som var årsaken til at statsministeren i startfasen baserte seg på useriøse kostnadstall for JSF, som så ble brukt til å avvise Gripen NG..

Espen Barth Eide insisterer på at statsminister Jens Stoltenberg 20. november 2008 var informert om alle sider ved kjøpet, og understreker at Norge fortsatt er i forhandlinger med JSF.

− Vi har ennå ikke signert noen kontrakt, men ved avgjørelsen om JSF tok vi hensyn til tre elementer: Netto tilbudspris, samlet oppstartsinvestering og samlet levetidsanalyse. Kostnaden for samlet initiell investering forelå ikke 20. november 2008, verken for JSF eller Gripen NG.

Han avviser at prisanslagene på 18 og 24 milliarder av 20. november 2008 var avgjørende ved bortdefineringen av svenske Gripen NG.

− Folkvord blander kortene her. Hovedgrunnen til at vi valgte JFS, er at vi kom fram til at flyene er teknisk bedre, sier Barth Eide.

− I ettertid har flere andre land, blant annet Brasil, valgt bort Gripen NG, sier Barth Eide.

[/ihc-hide-content]
Kommentarer
DEL