Vil beskatte Oljefondet

■ EU innfører Robin Hood-skatt på finansnæringen. Økonomiprofessor påpeker at Norge kan måtte bidra mye siden Oljefondet er Europas største investeringsfond.
■ En global finansskatt kan koste norsk handel åtte milliarder kroner årlig. EU bekrefter at Oljefondet omfattes.

Email: torbjorn@nytid.no
Published date: 21/10/2011

Finansskatt. Etter seks år med rødgrønn flertallsregjering har ennå ikke en skatt på finansnæringen kommet som konkret forslag i Norge.

Samtidig trenger et Europa i krise penger for å redde sine vaklevorne økonomier. Et av stedene de leter, er i den underbeskattede finansnæringen. Både Tysklands forbundskansler Angela Merkel og president Nicolas Sarkozy i Frankrike argumenterer nå sterkt for en skattlegging av næringen. Det samme gjør 1000 økonomer fra 53 land som har sendt følgende melding til G20-møtet i begynnelsen av november, der verdens ledere skal møtes i Frankrike:

«Finanskrisen har vist oss farene med et uregulert finansmarked og hvordan forbindelsen mellom finanssektoren og samfunnet har brutt. Det er på tide å reparere denne forbindelsen og for finanssektoren å gi noe tilbake samfunnet.» The Guardian påpeker at økonomene mener en såkalt Robin Hood-skatt er «teknisk mulig» og ikke minst «moralsk riktig».

PROFESSOR: Professor Ola H. Grytten mener Oljefondets størrelse kan forklare hvorfor den rødgrønne regjeringen ikke har frontet finansskatt like mye som EU de siste månedene. FOTO: NHH

27. september la EU-kommisjonens leder Jose Manuel Barosso fram sitt forslag om finansbeskatning fra 1. januar 2014: 0,1 prosent skatt på all aksjehandel.

Ny Tid ringer talsperson for EUs kommissær for skatt, toll og revisjon, David Boubil i Brüssel. Han jobber tett på prosessen med det nye lovforslaget. Boubil bekrefter at det norske Oljefondet, som har en verdi på over 3100 milliarder kroner og er Europas største fond, vil omfattes av den nye EU-skatten. Oljefondet handler med norske oljepenger i aksjer og fond på verdens børser, og er et av verdens største.

– Skattleggingen av det norske oljefondet avhenger av hvor ofte fondet flytter investeringene sine fra et selskap til et annet. Men det er jo en skatt, så den vil berøre alle som er aktive på finansmarkedet, sier Boubil.

Han understreker at EU-forslaget ikke er ment å rammet statlige fond som det norske, men mot de med «aggressive markedsstrategier». Boubil påpeker også at Oljefondet i praksis kan tjene på mer stabile markeder.

8 milliarder

Oljefondet har for tiden et transaksjonsvolum på omtrent 4500 milliarder kroner årlig, opplyser kommunikasjonsrådgiver for Norges Bank Investment Management, Øystein Sjølie, til Ny Tid. En global finansskatt på 0,1 prosent ville i tilfelle medføre en betaling på 4,5 milliarder kroner årlig. I tillegg kommer en eventuell beskatning på Oslo Børs-handelen, noe som er beregnet til å kunne bli 3,5 milliarder kroner årlig.

I sum kan Oljefondet og Oslo Børs slik kunne bistå andre formål med 8 milliarder kroner årlig, dersom en EU-lignende 0,1 prosent-skatt blir innført også for de norske investorene.

Det står i de rødgrønnes erklæring at regjeringen skal «arbeide for å innføre globale skatter som begrenser de negative virkningene av globaliseringen og skaper omfordelingsmekanismer på globalt nivå».

Likevel synes lite å ha skjedd i praksis i Norge. Statssekretær Roger Schjerva (SV) sa til Ny Tid 19. februar 2010 at «dette er ikke tiden for å gå ut med sterke meninger om hvordan pengene skal forvaltes eller prioriteres». Leder i Attac Norge, Benedikte Pryneid Hansen, har en oppfordring:

– Jeg har lyst til å utfordre Finansdepartementet og den norske regjeringen til å ta en mye mer ledende rolle enn det de gjør i dag. De må gå lenger enn det de til nå har gjort og vise modighet, sier Pryneid Hansen.

– Tyskland og Frankrike er foregangsland når det gjelder finansskatt, ikke Norge, sier Attac-lederen.

Avgift på Norge

Statssekretær i Finansdepartementet, Roger Schjerva (SV), er tilhenger av en finansskatt. Men han innrømmer at en EU-lignende Robin Hood-skatt kan få en del å si for Europas største fond:

– Nasjonal skattlegging vil ikke ha noe å si for Oljefondet. Men kommer det en internasjonal transaksjonsskatt, så vil den selvfølgelig ha betydning for oljefondet og de transaksjoner som innbefattes av en slik ordning, sier statssekretær Schjerva.

Ny Tid ringer professor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Kan begrenset norsk gjennomføringsvilje overfor en finansskatt ha noe å gjøre med at Oljefondet vil tape på et slik endring, Grytten?

– Ja, det kan være at det er grunnen. Det er absolutt et valid argument.

– Hvorfor det?

– Fordi en global finansskatt vil selvfølgelig gå utover Oljefondet, som er en av verdens største aktører på det globale finansmarkedet. Det vil derfor ikke være lurt for Norge å arbeide for en slik skatt. På mange måter vil det bli en avgift på Norge. Men man må nok granske både hjerte og nyrer både i Finansdepartementet og Norges Bank for å vite dette sikkert, sier Grytten.

– Sjelden god fremdrift

Statssekretær i Finansdepartementet, Roger Schjerva, mener Norge er i fremste rekke i arbeidet for global finansskatt.

AV TORBJØRN TUMYR NILSEN

Forslag. – Hva er status for innføringen av finansskatt i Norge, Roger Schjerva i Finansdepartementet?

– Finanskriseutvalget ble satt ned av tidligere finansminister Kristin Halvorsen. Utvalget fant at finanssektoren var underbeskattet. Der er for eksempel ingen moms på finanstransaksjoner. Aktivitetsskatt, stabiliseringsavgift og valutaavgift var blant forslagene som ble drøftet av dette utvalget.

– Hva skjer med disse forslagene nå?

– Flere av de forslagene ble lagt fram for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for noen uker siden. Nå avventer vi at Stortinget skal vurdere disse. Da kan det bli en høringsrunde på dette i løpet av 2012. En mulig innføring av finansskatt blir da tidligst i 2013.

– Men føler du at den norske regjeringen har gjort nok for å på plass og diskutere en innføring finansskatt?

– Ja, absolutt. Vi følger opp alle disse tre forslagene jeg nevnte. Det er en sjelden god fremdrift i denne saken, sier Schjerva.

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 21.10.2011. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer