Skolebarn i Afghanistan.

Videre som om ingenting har skjedd 

Dilemmaene som oppstår når man skal være en god alliert og samtidig fremme demokrati og mer velstand, kaster lange skygger.

Avatar
Email: heleneliv@gmail.com
Publisert: 16.02.2017

 

10. januar redegjorde utenriksministeren for Norges Afghanistan-innsats og Godal-utvalgets NOU 2016:8, «En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014». Redegjørelsen ble i etterkant kritisert, både i media og av stortingspolitikere, blant annet for å ikke ta opp og problematisere en rekke forhold som ble satt under lupen av Godal-utvalget. Blant de mest urovekkende er praksisen hvor beslutninger om Norges deltakelse i krig og internasjonale operasjoner tas basert på lukkede orienteringer i en utvidet forsvars- og utenrikskomité – en praksis som svekker den demokratiske kontrollen med våre militære styrker. Det nærmeste vi kom noen innrømmelse av feilsteg, var følgende: «Vi har høstet erfaringer og lærdommer som vi tar med oss videre.»

Afghanerne frykter at det som er oppnådd de siste 15 årene, vil forvitre.

Det vi savner fra utenriksministeren, er tydelighet rundt hvilke erfaringer de har høstet og hva de tar med seg videre. Det faktum at det er fremgang på viktige områder som helse, utdanning og likestilling kan ikke brukes til å dekke over hvordan det overordnede militære engasjementet i Afghanistan har påvirket landet negativt. Det kan heller ikke brukes for å ta oppmerksomhet bort fra prinsipielle spørsmål knyttet til norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner.

Manglende rettsoppgjør. I Afghanistan ble bistandsmidler benyttet for å oppnå sikkerhetspolitiske mål. …… OBS. Se under …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.