– Vi trenger færre bønder

Som en av sine prioriterte saker vil landbruksminister Lars Sponheim gjøre det enklere å selge gardsbruk og å dele dem opp. Han mener vi bør kvitte oss med flere bønder

Ny Tid

Landbruks- og matminister Lars Sponheim vil ommøblere norsk landbruk. Nå skal det hele gjøres om til et designlandbruk. Selv kaller han det en omlegging som åpner for livsstilseiendommer. Folk som er trøtte av bylivet skal kunne kjøpe seg en bondegård uten noe jord å forvalte. Byfolk og andre skal på den måten kunne endre livsstilen sin. Den andre siden av forslaget til Sponheim er at det legges opp til større enheter, fordi det skal være mulig å kjøpe hele gården eller bare deler av den. Det vil være mulig for andre bønder å kjøpe opp jorda slik at de får større enheter, mens byfolk eller de som ikke vil drive jorda eller skogen kan overta bygningene på garden.

Dette er ikke et forslag Lars Sponheim eller Bondevik II-regjeringen har klekket ut selv. Dette er det samme som EU gjennom flere tiår har gjort med eget landbruk. Dette er en type landbrukspolitikk som ikke er helt ulik den danske tenkemåten der de får færre bønder med større garder, og så kan de selge eller leie ut de husene som de ikke selv skal bo i eller bruke. Og da kan en så kalle det en livsstil å kjøpe seg en nedlagt gard.

Heretter skal bonden kunne selge jorda, og beholde bygningene. Dermed blir garden bare et bosted, og en annen bonde får mer jord; han skal kunne selge alt unntatt for eksempel setra; han skal kunne selge skogen eller bonden skal kunne selge eller beholde andre deler av eiendommen.

Gnir seg i hendene

Forslaget til Lars Sponheim møter hoderysting i landbruksorganisasjonene, men eiendomsmeglerne gnir seg i hendene.

Leder i Bondelaget, Bjarne Undheim, kaller forslaget en håndsrekning til kapitalistene. Han mener at det er vanskelig å forstå hensikten med forslaget, siden det med dagens lovverk er anledning til å gi dispensasjoner til deling av gardene når dette vurderes å være samfunnsnyttig.

Regjeringen foreslår å endre jordlovens §12. Den setter forbud mot å dele eiendommer som brukes, eller som kan brukes til jordbruk eller skogbruk.

Med endringen vil det bli enklere for å kjøpe seg tomter som er større enn en vanlig boligtomt. Det Sponheim også ønsker er at det skal være enklere for den som i dag sitter på en hel gard å selge deler av den og selv sitte igjen med barndomshjemmet og på den måten bevare sine bånd til hjembygda.

Lars Sponheim har i et intervju med Aftenposten uttalt at det er mange som ønsker seg et liv i bygde-Norge, men at de vil ha noe mer enn et hus og ei standard-tomt på 750 kvadratmeter. De vil ha en livsstilsendring, sier landbruks- og matminister Lars Sponheim.

Derfor vil han gjøre det mulig å dele opp en gard på 200 mål i for eksempel fire deler på 50 mål hver. Det statsråden vil si nei til er å splitte opp gardstun og salg av enkelte bygninger. Det skal heller ikke uten videre være mulig å selge videre dyrket jord. Her må selger få grønt lys fra kommunen, slik de må i dag.

Mens bondelederne og deres støtter i Stortinget er kritiske til forslaget er eiendomsmeglerne godt fornøyde, og regner med å kunne få omsatte mange landbrukseiendommer.

Rødgrønn uenighet

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, som selv er vokst opp på gard, var raskt ute og kritiserte forslaget for å øke farten på fraflyttinga fra landbrukskommunene.

Lars Sponheim på sin side viser til at i Norge blir vi rikere og kan ikke spise oss mettere. I dag dyrker litt over 50.000 bønder det samme arealet som 80.000 bønder gjorde for femten år siden.

– Det trengs færre bønder for å gjøre samme jobben som før. Ingen politisk makt kan forhindre denne utviklingen, som skyldes økonomisk vekst og teknologiske fremskritt, sa Lars Sponheim i et foredrag han holdt nylig på Norges Handelshøyskole.

Landbrukspolitisk talsmann i SV, Inge Ryan, sier at SV er kritisk til dette forslaget.

– Det er positivt med større tomter for fastboende, men å selge større biter av en landbrukseiendom kan lett ødelegge grunnlaget for gårdsdrift, sier Inge Ryan, og er på linje med Marit Arnstad i denne saken.

Mens Sp og SV er enige, har uttalelsene fra Arbeiderpartiet gått i retning av at de støtter forslaget til Lars Sponheim.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.