– Vi gjør Sellafield bedre

– Vi bidrar i positiv forstand til at virksomheten på Sellafield blir miljømessig bedre, sier informasjonsdirektør Geir Arne Drangeid i Aker Kværner.

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Kværner ser ingen betenkeligheter med å ha inngått en allianseavtale med British Nuclear Fuels (BNFL) – eierne av Sellafieldanlegget – til tross for at atomanlegget har ført til en opphetet konflikt mellom Norge og Storbritannia.

– Selvfølgelig er dette et engasjement som vi ofte reflekterer over fordi vi registrerer at myndighetene i Norge og Storbritannia er uenige. Vi har imidlertid konstatert at vi med vårt engasjement kan bidra til at problemene på Sellafield blir håndtert bedre. Derfor engasjerer vi oss på anlegget, hvordan vi skal forholde oss til konflikten mellom myndighetene i de to landene, sier informasjonsdirektør Drangeid, som mener det er problematisk for Kværner å stille seg over myndighetene.

Han avviser å svare på om det finnes type oppdrag på Sellafield som Kværner av etiske årsaker prinsipielt vil si nei til.

– Det blir for hypotetisk å svare på. Men generelt kan jeg si at hvis BNFL har fått godkjenning fra britiske myndigheter på et prosjekt, og vi har de kvalifikasjonene som trengs, så bidrar vi gjerne i positiv forstand til å forbedre miljøsiden ved Sellafield, sier Drangeid, som tror at det etter hvert kan bli et større marked for Kværners ekspertise på dette området.

Aker Kværners informasjonsdirektør forteller at det hender at de av og til sier nei takk til prosjekter rundt om kring i verden, men vil ikke si noe om dette har vært tilfellet på Sellafield.

Han overlater dessuten til BNFL å bestemme hva som konkret kan fortelles om Kværners pågående engasjement. Men ifølge Drangeid har selskapet om lag 75-100 ingeniører engasjert på allianseavtalen med BNFL fra 1999, i tillegg til at Kværner nå er engasjert i et «spesifikt prosjekt for å sikre miljøvennlig håndtering av avfall» som bringer det totale antall Kværner-ansatte på Sellafield til rundt 200.

– Men vårt engasjement på Sellafield består i å bidra til miljøvennlig forsvarlig forvaring av avfall, og demontering og rensing av utstyr og bygninger som gjennom sin levetid har vært eksponert for stråling. Skulle det dukke opp nye muligheter, vil vi vurdere dem fra gang til gang. Dersom vi med vår kompetanse kan bidra til å bedre situasjonen på Sellafield, gjøre vår kunde fornøyd og samtidig tjene penger, vil vi naturligvis se på dette som interessante forretningsmuligheter, avslutter Drangeid.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here