«Vi ønsker oss et nytt rettssystem»


Han skrev utkast til en grunnlov for en ny, katalansk republikk – og ble idømt tre års yrkesforbud. Ny Tid har møtt den katalanske juristen Santiago Vidal.

Email: kim.bredesen@gmail.com
Publisert: 2015-12-16

Den 27. september ble det avholdt et regionalt parlamentsvalg i den spanske, autonome regionen Catalonia. Partiene Junts pel Sí og Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ble vinnerne med et valgløfte om å etablere en egen katalansk stat i løpet av 18 måneder. Men det er ikke bare i politiske kampanjer selvstendighetsbevegelsen forsøker å skape økt grad av selvstyre. Det skjer også på den juridisk arenaen. Siden tidlig i 2014 har en gruppe på 21 jurister i hemmelighet arbeidet med en grunnlovsskisse til en tenkt katalansk stat – en skisse som medfører gjennomgripende reformer dersom grunnloven skulle bli vedtatt. Juristgruppen har blitt ledet av den 61 år gamle tidligere dommeren Santiago Marsal Vidal, og den har reist rundt i ulike land for å gjøre research. Utkastet er inspirert av lovverk i Tyskland, USA, Sveits, Island, Norge og Danmark, og er lagt ut på nettstedet unanovaconstitucio.cat. Her legges det til rette for at katalanere kan foreslå nye tillegg til grunnloven. Dommer med yrkesforbud. Arbeidet med alternative grunnlover har ikke falt i god jord hos spanske myndigheter – men foreløpig er det bare juristen Santiago Vidal som har måtte svare for sine handlinger gjennom rettslige sanksjoner. Spanias øverste tilsyn for dommere, Justismaktens generalråd (Consejo General del Poder Judicial) har erklært at Vidals politiske ytringer og aktiviteter er dypt problematiske, og at de ikke faller innenfor ytringsfrihetens rammer. De anser at Vidal har tatt del i aktiviteter som ikke er forenlige med hans yrkesforpliktelser, og at han har brutt med forpliktelsene han som dommer har overfor grunnloven. I februar i år stemte et flertall av Generalrådets medlemmer for at Vidal skulle suspenderes fra sitt embete i tre år – uten lønn – for å ha utformet et utkast til en katalansk grunnlov. Han har også mistet retten til å vende tilbake til sin tidligere stilling. Hvis han vil praktisere sitt yrke etter yrkesforbudet, må han bli tildelt en annen dommerstilling i Spania. Fredsrepublikk. Grunnlovsutkastet beskriver en republikk der landets overhode er president, mens den utøvende makten tildeles en statsminister med egen regjering. Republikken beskrives som en «nasjon for fred», og landet er uten en egen hær. Spansk og katalansk språk gis likeverdig status, men katalansk skal ha forrang i offentlig administrasjon.

«Erfaringene vi har med grunnlovsdomstolen i Spania, er …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal