Foto: AdamB/Flickr - https://www.flickr.com/photos/randombydefinition/

Vi må snakke om klasse


Det fremvoksende arvedynastiet i Norge er symptomet på et samfunn som ikke har tatt et oppgjør med den økonomiske eliten, skriver Andres Sjalg Unneland, leder for Sosialistisk Ungdom.

Unneland er leder for Sosialistisk
Email: andreas.sjalg@su.no
Publisert: 2018-09-03

Når Norges rikeste mann er ett år eldre enn meg, og Norges rikeste kvinne er ett år yngre, så er det på høy tid at vi igjen snakker om klasse i Norge. Jeg er 24 år og mener det fremvoksende arvedynastiet i Norge er symptomet på et samfunn som ikke har tatt et skikkelig oppgjør med den økonomiske eliten.

Like muligheter?

Arbeiderbevegelsens prosjekt har alltid handlet om å skape frie liv, et samfunn med jevn fordeling av goder og byrder, og på den måten et samfunn med like muligheter for alle. Da er det skummelt når to tredjedeler av Norges hundre rikeste har startet med en arvet formue. Dette betyr muligheter andre i samfunnet ikke har. Penger er lik makt, og når folk fødes med mye penger, sitter de på en makt som strider mot våre demokratiske idealer.

Arbeiderbevegelsen har alltid handlet om å skape frie liv.

Det er urovekkende at forskjellene i Norge øker. Dette skyldes i stor grad at kapitalklassen i lang tid har vært grådig og tatt en stadig større del av verdiene arbeiderne skaper. Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at arbeidere i privat sektor får en stadig mindre andel av inntektene. Inntektene har falt fra 85 prosent på 80-tallet til litt over 73 prosent i 2017. Når arbeiderne får mindre, er det fordi eieren får tilsvarende mer.

Å utjevne forskjellene mellom dem som har mye og dem som har lite er et av historiens største politiske prosjekter. Dette prosjektet tar utgangspunkt i en konfliktlinje, som vi ikke kan glemme eller la være å snakke om. Det er ikke vanlige folk som tjener på at vi slutter å snakke om klasse.

Kamp for fordeling

Når vi utjevner økonomiske forskjeller, skaper vi grobunn for økonomisk vekst, og ikke minst et mer rettferdig samfunn og bedre liv for folk flest. Sosiale og økonomiske forskjeller er ingen naturtilstand, men stadig i endring.

Abonnement kr 195/kvartal

To tredjedeler av Norges hundre rikeste har startet med en arvet formue.

Dersom vi skal fordele godene i samfunnet på en bedre måte, krever det politisk kamp. Og denne kampen fordrer en forståelse for konfliktlinjer og at vi igjen diskuterer klasse.