«Vi kunne ha sendt folk til forfølgelse og tortur»


Forsker Erling Krogh deltok som medlem i klagenemda for asylsaker: «Informasjonen vi fikk fra Utlendingsnemda om situasjonen i Tsjetsjenia, var svært mangelfull, og kunne ha ført til at vi sendte folk i døden.»

Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 2016-01-15

Ny Tid skrev i forrige utgave om to tsjetsjenske menn som ikke fikk asyl i Norge, og som ble funnet døde etter at de kom tilbake til Tsjetsjenia. Erling Krogh jobber til vanlig som førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Han har deltatt to ganger i det domstollignende systemet i Utlendingsnemda (UNE) – i to andre saker som handler om asylsøkere fra Nord-Kaukasus.«Grunnen til at jeg lar meg intervjue nå, er fordi det norske systemet slik det fungerer per i dag har gitt meg store kvaler. Jeg opplever at rettsikkerheten til asylsøkere ikke er tilfredsstillende i det hele tatt i Norge. Jeg er flau over å være norsk,» sier Krogh.

Kritisk til faktagrunnlaget. Krogh forteller at informasjonen han og den andre lekmedlemmene i klagenemnda fikk og skulle basere vedtaket på, hadde mangler. «Vi fikk ikke opplysninger om flere vesentlige forhold som kan gjøre det farlig for asylsøkere å returnere til Russland eller Nord-Kaukasus. Dette er opplysninger som Landinfo, UDIs eget organ, hadde utredet og slått fast,» forteller Krogh. Landinfo er en norsk statlig organisasjon som henter inn informasjon om forholdene i land der asylsøkerne kommer fra. Krogh er kritisk til at han ikke fikk informasjon om faren for såkalt avledet forfølgelse i Tsjetsjenia. Avledet forfølgelse vil si at dersom en person er ettersøkt av myndighetene, forfølger de også familiemedlemmene. «Vi fikk ikke satt i sammenheng at slektskap til personer som er ettersøkt av makthaverne i Tjetsjenia eller Ingusjetia, er farlig. Vi fikk ikke opplyst faren ved å være i nær slekt eller i samme klan med folk som myndighetene vil ha tak i. Det vil si at om en person har gjort en handling myndighetene ikke liker, betyr det fare også for personens familiemedlemmene,» sier Krogh.
Tsjetsjenias diktator Ramzan Kadyrov har flere ganger sagt direkte på statlig tv at slektninger «må stå til ansvar», og at han skal finne dem uansett hvor de er. Tsjetsjenia er rangert av organisasjonen Freedomhouse som et av verdens farligste land for opposisjonelle.

«UNEs plikt å opplyse om dette.» Krogh forteller Ny Tid at han fikk informasjonen om blant annet avledet forfølgelse av advokat Jostein Løken, som var inne som forsvarer til en av asylsøkerne fra Kaukasus. «Denne informasjonen gikk ikke frem av saksforberedelsen til UNE, og dermed heller ikke i sakspapirer vi hadde fått i nemnda. Advokat Løken …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal