Vi kan lære noe av Brexit

23. juni går britene til urnene for å ta et skjebnesvangert valg: Skal de bli i det europeiske fellesskapet, eller skal de ut? Det blir sagt at britene ikke får nok informasjon til å ta et veloverveid valg. Det burde vi ta lærdom av i Norge.

Mandag kunne vi lese at meningsmålingene viser at et flertall av briter vil forlate EU ved folkeavstemningen om noen få uker. De som kjemper for at man skal bli, sier at nei-siden farer med usannheter, og at det er farlig i seg selv å ikke vite hva det vil bety for landet om man forlater unionen. På den andre siden virker det som ja-siden sliter med å få ut budskapet sitt. I en tidligere meningsmåling kom det frem at under halvparten av britene visste at Labour-leder Jeremy Corbyn var for å bli i EU, mens nesten like mange var usikre på hvor han sto.
Slik jeg ser det, er den overordnede konklusjonen at mediene i Storbritannia er langt mer opptatt av å gjengi hatske ord mellom de steile frontene i debatten enn å opplyse folket om valget de skal ta, og politikerne er ikke noe bedre. Resultatet? At velgerne risikerer å ikke forstå realitetene knyttet til hva de stemmer over den 23. juni – noe flere rapporter sier kan være ekstremt skadelig for økonomien og levestandarden i Storbritannia.

For lite opplyst. Dette gjenspeiler på mange måter debatten om Europa her hjemme. En stor andel av befolkningen har en mening om hvorvidt Norge burde inn i EU eller ei, men langt færre er godt informert om hva slags forhold vi har til unionen i dag, og hva et medlemskap (på godt og vondt) vil bety for oss. Dekningen av avgjørelsene i EU fra dag til dag som påvirker oss, er på langt nær god nok – noe som illustreres av at det nylig ble en debatt om Norges innlemmelse i den europeiske finansunionen, en sak som har vært på agendaen i Brüssel i flere år.
I tillegg til at mediene og politikerne må ta større ansvar for å gjøre europeiske spørsmål til en del av samfunnsdebatten, må utdanningssystemet ta et større ansvar for at nordmenn har en grunnleggende forståelse av hvordan EU er bygd opp og hvordan unionen fungerer. I dag sier samfunnsfagpensumet noen setninger om hva EU er, for deretter å si et par setninger til om de to folkeavstemningene vi har hatt om medlemskap. Det er utrolig viktig at vi får en bedre innføring i et demokratisk organ som er en så tett og viktig samarbeidsaktør for våre egne politiske systemer.

Mediene i Storbritannia er langt mer opptatt av å gjengi hatske ord mellom de steile frontene i debatten enn å opplyse folket.

Ta ansvar. Så – uansett hvilket valg britene tar om to uker, er det mye vi kan lære av dette valget. For det første er vårt forhold til det europeiske fellesskapet en sak som bør diskuteres til enhver tid. Uansett hva slags forhold man mener man bør ha til EU, påvirker EU oss hver dag. For det andre må de som sitter med et ansvar for å opplyse velgerne og løfte debatter, ta dette ansvaret på alvor. Et helt avgjørende valg for et lands fremtid kan ikke være basert på feilinformasjon. Dette gjelder både for britene og for oss.


Fjågesund er leder i Europeisk Ungdom.
nikolai@europeiskungdom.no

Kommentarer