– Vi kan ikke omtale Russland bare som en fiende


Kvinner har tatt en større plass i Forsvaret de siste årene. Hva tenker en ung kvinnelig soldat om Norges rolle i den mye omtalte NATO-øvelsen?

Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 3. desember 2018

Trude Gjelsten er student i statsvitenskap og kollega med Schøning og Ekanger i HV-innsatsstyrken fra Nordland. Under øvelsen på Telneset spør Ny Tid henne om hun har gjort seg tanker om et «worst case»-scenario:

«Ja, man må jo gjøre seg refleksjoner om hva man øver på, at man må forsvare og krige for å få landet sitt tilbake. Mye drastisk kan skje i en krigssituasjon: Man kan risikere å måtte ta liv eller å være i situasjoner med mye elendighet. Det er det ingen som ønsker,» svarer nestlagfører i Heron.

Hva tenker hun om at Russland kritiserer NATO-øvelsen?

«Nå er den ikke nærme Russland her nede [i Midt-Norge], og russerne øver også, så at de ser den som truende, det forstår jeg ikke,» svarer Gjelsten. Men Russland kan heller ikke omtales bare som en fiende, mener hun:

«Norge har mange bilaterale avtaler med Russland. Vi samarbeider med Russland på mange områder, vi gjorde det også militært før Ukraina [2014]. Vi samarbeider selvsagt mye med USA, vi er NATO-allierte, og USA står for en stor del av NATO-budsjettet.» Hun er klar på at det er viktig at man både gir og tar i et samarbeid. Til kritikken som har kommet fra blant annet fredsbevegelsen om at en øvelse som dette – og militæret generelt – koster for mye, svarer hun:

«Fred og samarbeid er viktig å bygge, men man kan ikke se bort fra at vi må være egnet til å beskytte landet vårt.»

Gjelsten er ambisiøs og vil utvikle seg videre innen Heimevernet. Mange ganger har hun også tenkt på muligheten for å delta i internasjonale styrker, forteller hun til Ny Tid.

«Det hadde vært en erfaring – på godt og vondt. Jeg hadde nok ikke takket nei hvis jeg hadde fått muligheten,» sier 24-åringen med et smil.

 

Se også hovedsaken.

Abonnement kr 195 kvartal