Foto: Reid Yalom

Vi, døgnfluene


I sine nye beretninger fra terapirommet er det insisteringen på aldri å gi opp som gjør sterkest inntrykk.

Email: wkarteru@online.no
Publisert: 2015-11-11

Av: Sigmund Karterud

En veteran er Irvin D. Yalom blitt. Nå 82 år. Den californiske psykiatriprofessoren ved Stanford University, psykoterapeuten, lærebokforfatteren og den skjønnlitterære forfatteren. Det er 26 år siden hans skjønnlitterære gjennombrudd med Kjærlighetens bøddel og andre fortellinger fra psykoterapien. I mellomtiden er det kommet flere romaner fra hans hånd. Yndlingsgrepet har vært å sette fortidige filosofer i scene: Nietzsche, Spinoza og Schopenhauer. Yalom konstruerer fiktive scenarier rundt disse filosofene der deres eksistensielle favoritt-temaer får anledning til å spille seg ut. Som i boken Da Nietzche gråt. Med sin sans for kontinental filosofi har denne amerikanske forfatteren en spesiell appell til et europeisk publikum.

YalomDøden i terapirommet. Denne gangen vender Yalom tilbake til den sjangeren han i høyeste grad selv har vært med på å forme: fortellinger fra psykoterapirommet. I Vi er alle døgnfluer – og andre psykoterapeutiske fortellinger får ti personer som Yalom har behandlet de senere årene komme til orde. Felles for disse er at de strever med eksistensielle spørsmål knyttet til brudd og nye veivalg i livet. For mange av dem er dette forbundet med livets siste og avsluttende fase – og dermed døden. Det er fascinerende historier.
Hva har Yalom å gi disse pasientene og oss? Først og fremst et nærmest påtrengende nærvær og en insistering på å utnytte hvert sekund. Forandring er mulig! Her er det i høyeste grad snakk om å gripe dagen. Eller på fotballspråket: Yalom spiller til fløyta går. Enten det er døden selv som innhenter en, eller at timen eller terapien nærmer seg slutten. Og ofte har han ikke mye å gå på. Han oppsøkes av folk fra forskjellige land og steder i USA. Gjerne folk som har lest bøkene hans. Og Yalom aksepterer terapier som har en varighet på en time eller to. Da duger det ikke å sove i timen eller henfalle til «hm» eller «hva tror du selv?»

Intenst nærvær. «Moments of meeting» er et utrykk fra psykoterapilitteraturen. Det handler om at det er enkelte øyeblikk, som gjerne opptrer uventet, der det skjer noe spesielt mellom pasient og terapeut. Noe som pasienter senere husker særlig godt og som de legger spesiell vekt …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal