Veto mot Teneste­direktivet?


Debatten om Tenestedirektivet har dei siste vekene blomstra opp igjen.

Avatar
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2008-10-03

Blant dei som har ivra for å innføra direktivet er EUs ambassadør til Noreg, EUs handelskommisjonær og Høgre-leiar Erna Solberg. Tenestedirektivet er det mest omstridde EU-direktivet nokosinne. Noreg må ta stilling til om me skal reservera oss, eller innføra direktivet som ein del av EØS-avtalen. Kravet om veto har kome frå mange ulike miljø, både politiske parti, fagrørsla og andre organisasjonar. Argumenta for veto dreier seg om at direktivet vil svekka kampen mot sosial dumping.

Formålet med direktivet er å sikra friare konkurranse i tenestemarknaden. For å få til dette skal nasjonale reguleringar fjernast. Spørsmålet er om ikkje mange tiltak mot sosial dumping kan …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal