Vesten støttet statlig terrorisme


Journalist og forfatter Tasneem Khalil dokumenterer vestligstøttede statlige overgrep i land som Pakistan, India, Bangladesh og Sri Lanka.

Avatar
Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 2016-04-14

Tasneem Khalil bor nå i eksil i Sverige, der han jobber som journalist og driver det månedlige magasinet International World Report. Magasinet går i dybden av saker relatert til menneskerettigheter – et tema som ofte er underrapportert i de store mediene. 7. april besøkte Khalil Tronsmo bokhandel i Oslo for å lansere boken Jallad – Death squads and terror in South Asia. «Jallad» betyr bøddel på hindi, urdu og bengali.

Kritisk til vestlige lands støtte. Boken Jallad tar også for seg det internasjonale sikkerhetssamarbeidet mellom USA, europeiske land og regimer som bortfører, torturerer og dreper opposisjonelle. Khalil setter blant annet fokus på den lite kjente årlige PASOC-konferansen. PASOC er drevet av det amerikanske forsvarsdepartementet, og skal være et tiltak i USAs globale kamp mot terror. På konferansen møter ledere for spesialstyrker og paramilitære styrker fra Sør-Asia amerikanske spesialister. I Jallad tar Khalil opp hvordan ledere fra dødsskvadroner fra eksempelvis Indonesia og Bangladesh deltar på denne årlige konferansen.
«På konferanser som PASOC møtes militære spesialister på vold fra hele verden for å diskutere de siste teknikkene og strategiene for undertrykking – og dette beskrives som antiterrortiltak. Dette er bare ett eksempel på hvordan land som USA, Storbritannia og Frankrike overfører sine verktøy og teknikker for undertrykking til klientregimer i Sør-Asia og Midtøsten. Flere militære ledere som beviselig har torturert og drept sivile, har deltatt på PASOC,» sier forfatteren til Ny Tid.
«USA har støttet og finansiert maskineriet for statlig terrorisme i Pakistan i veldig lang tid. Storbritannia har trent opp menneskerettighetsundertrykkere i Nepal, Bangladesh og  på Sri Lanka. Listen fortsetter.»

Arven fra kolonistyret. Jallad trekker linjene fra da europeiske kolonimakter styrte land som India, og avdekker hvordan mange av de samme metodene som kolonimaktene brukte, nå brukes av myndighetene i de tidligere koloniene. Et eksempel på maktutøvelse er bruk av unntakstilstand og tilsidesetting av lover som ivaretar ytringsfrihet, rettssikkerhet og vern mot fengsling uten lov og dom. «De som tok over styret etter kolonimaktene, arvet et apparat for undertrykking. Nå har de oppgradert og styrket dette for å gjøre det mer effektivt og brutalt. I boken skriver jeg om en britisk kommandant ved navn Reginald Dyer. Han sto bak en massakre der svært mange sivile, barn og kvinner ble drept i India i 1919. Han satte til side lover som beskyttet menneskerettighetene. Etter min mening er det de ideologiske etterkommerne etter Reginald Dyer som styrer i Sør-Asia i dag,» sier Khalil.

Ble selv bortført og torturert. Rundt om i Norge er det mange mennesker som kan kjenne seg igjen i det Tasneem Khalil dokumenterer og skriver om, blant annet mange tamilske flyktninger. Forfatteren tar for seg de såkalte «white vans» på Sri Lanka – biler som blir brukt for å kidnappe, torturere og drepe opposisjonelle eller mennesker myndighetene tror har tilknytning til Tamiltigrene. Tasneem Khalil vet hva han snakker om: Som journalist har han jobbet for CNN, The Guardian, Washington Post og BBC. Da han skrev om overgrep og drap begått av militærregimet som kuppet makten i hans hjemland Bangladesh i 2007, var det hans tur. I boken forteller han hvordan han ble hentet hjemme foran den vettskremte kona og deres vesle sønn. Med bind for øynene ble han hengt opp og slått med batonger i flere dager i en mørk kjeller.
«Det som skjedde med meg, påvirker arbeidet jeg gjør. Jeg kan stolt si at jeg er en som har overlevd tortur. Samtidig er jeg mest opptatt av de som ikke overlevde – journalister som Saleem Shahzad fra Pakistan eller Prageeth Eknaligoda fra Sri Lanka. Jeg kom ut av torturkammeret – de gjorde det ikke. Jeg prøver å fortelle historiene de ikke kan fortelle,» sier han.

Situasjonen blir verre. Journalisten har også jobbet som konsulent for Human Rights Watch. Fra sitt hjem i fredelige Örebro i Sverige følger han nøye med på hva som skjer i Sør-Asia. Han uroes av det han mener er økende bruk av statlig undertrykking og terrorisme. «Med unntak av i Nepal har situasjonen blitt verre i de landene jeg skriver om og fokuserer på. Situasjonen forverres i et alarmerende tempo.»
I Norge er det en relativt stor tamilsk diaspora. Hva kan du si om situasjonen på Sri Lanka i dag?
«Situasjonen der blir verre. Freden på Sri Lanka er som freden i graven. Det skjer en rask militarisering, og singalesisk-buddhistisk nasjonalisme har forandret hele staten og statsapparatet på Sri Lanka. Tamilene er fortsatt målet for terrorisme og undertrykking,» sier forfatteren. I boken skriver han om hvordan en tidligere offiser fra Sri Lanka som søkte asyl i England, avslørte bruk av tortur, bortføring, voldtekt, drap og bruken av de såkalte hvite varebilene.

«Støtt grasrotbevegelser.» Et eget kapittel i boken handler om det Khalil kaller et internasjonalt system av statlig terror. Her setter han søkelys på hvordan de fem vetomaktene i FNs sikkerhetsråd har støttet opp om regimer som bryter menneskerettighetene. Forfatteren fokuserer på våpeneksport, opptrening av soldater og spesialister, informasjonsdeling og direkte pengestøtte.
I boken viser du brudd på menneskerettighetene og utenomrettslig fengsling og drap. Hva kan vanlige norske borgere gjøre med dette?
«Nordmenn kan støtte grasrotbevegelser i Sør-Asia, og de kan samarbeide tettere med menneskerettighetsaktivister og journalister som bor i eksil i Norge. En av de mest innflytelsesrike gruppene av norske politikere er Den norske nobelkomité. De kan vurdere å gi fredsprisen til folk som Irom Chanu Sharmila fra Manipur eller Parvez Imroz fra Kashmir. Det ville styrket det indiske folkets kamp mot militarisering og statlig terror noe helt enormt,» sier Tasneem Khalil.

Abonnement kr 195 kvartal