Vesten, resten og den helt store testen

Uttrykket «det internasjonale samfunnet» må redefineres. I dag er det bare en frase politikerne benytter når de vil slippe å ta ansvar.

Avatar
Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.
Email: ketil.f.hansen@uis.no
Publisert: 01.12.2017
Le monde au défi
Forfatter: Hubert Védrine
Pluriel, Frankrike

Forfatteren av denne boken, Hubert Védrine, er litekjent i Norge. I Frankrike, derimot, vet de fleste hvem han er: Statsviteren og sosialisten Védrine har vært utdanningsminister, miljøminister og utenriksminister under både Mitterrand og Chirac. For førstnevnte var han også statssekretær og talsmann de siste regjeringsårene. Védrine har ledet Frankrikes NATO-samarbeid, og under den Sarkozy har han stått i spissen for et statlig utvalg om Frankrikes plass i en globalisert verden. I fem år, frem til sommeren 2016, fikk han ukentlig presentere sine utenrikspolitiske analyser på RFI, Radio France International. Både sosialistiske og høyreorienterte regjeringer stoler med andre ord på Védrines fagkompetanse.

Et vestlig begrep. Hubert Védrine hevder at vi ofte og med stor selvfølgelighet refererer til «det internasjonale samfunnet», uten å vite hva og hvem det dette er, hvilke verdier som gjelder der eller hva dette samfunnet gjør. Selv mer enn 70 år etter etableringen av FN og en utvidelse av antall medlemsland fra 51 til 193, kan vi ikke uten videre forfekte at «det internasjonale samfunnet» samsvarer med De forente nasjoner; til dét opplever organisasjonen altfor mye intern uenighet og maktkamp. Ei heller kan vi si at «det internasjonale samfunnet» består av den multikulturelle eliten av diplomater, internasjonale byråkrater, business- og bistandsledere; disse er altfor lite representative. Védrine spør seg om «det internasjonale samfunnet» er de tre milliardene internettbrukere, eller de flere milliardene som følger samme sportsbegivenhet direkte på tv – men svarer selv at dette bare er andre former for løse fellesskap. Nei, sier han: Uttrykket brukes som oftest om det verdifellesskapet vi i Vesten tror er universelt, der demokrati, individet og det frie marked er minste felles multiplum.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/vesten-resten-helt-store-testen/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.