Verst for USA

Med rimelig klar margin – klarere enn mange hadde håpet på – ble George W. Bush tirsdag gjenvalgt som president i USA. Også denne gangen har det vært uregelmessigheter, og også denne gangen er det grunn til å sette spørsmålstegn ved om USAs måte å gjennomføre valg på i praksis krenker borgerrettighetene, men likefullt må […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Med rimelig klar margin – klarere enn mange hadde håpet på – ble George W. Bush tirsdag gjenvalgt som president i USA. Også denne gangen har det vært uregelmessigheter, og også denne gangen er det grunn til å sette spørsmålstegn ved om USAs måte å gjennomføre valg på i praksis krenker borgerrettighetene, men likefullt må vi denne gangen erkjenne: George W. Bush er valgt til USAs president fordi et flertall av de amerikanere som avga stemme ønsket det. Det er en demokratisk beslutning som tilligger det amerikanske folk, og som vi må akseptere og respektere. Ikke dermed sagt at vi liker det – og vi tillater oss å mene at amerikanerne har gjort et dårlig valg.

Vi tilhører ikke dem som mener at utenrikspolitiske spørsmål som Irak-krigen, kampen mot terror og Midtøsten var de avgjørende spørsmålene i valget mellom Bush og Kerry. Det er vel kjent at Demokratene tradisjonelt har ført en mer Israel-vennlig linje enn Republikanerne, om enn Bush-administrasjonen har lagt seg på en u-republikansk politikk de siste fire årene. Og når det gjelder Irak skal nok Kerry roses for hans (noe sene) motstand mot krigen. Nå når USA står som okkupanter i landet, er presidentens handlingsrom uansett begrenset. At Kerry skulle trekke USA ut av Irak over natta, ville både være farlig og utenkelig. Og at verdenssamfunnet – Norge inkludert – skulle få en annen rolle overfor Irak med Kerry som president? Vel, problemet der er vel først og fremst at verdenssamfunnet – Norge inkludert – ikke vil rydde opp i det kaoset Bush-administrasjonen har laget.

Vi mener selvsagt ikke at det ikke er forskjeller på Bush og Kerry i utenrikspolitikken: Selv om Kerry stemte for krigsbevilgningene til Irak-krigen, før han ble motstander av den, er vi ikke i tvil om at Irak aldri hadde blitt angrepet uten Bush som president. Men også for John Kerry ville det utenrikspolitiske handlingsrommet i praktisk politikk være begrenset.

Derfor er vi vel så bekymret for hva de neste fire årene vil bringe til Amerikas fattige befolkning. Selvsagt de arbeidsløse og hjemløse, som lever en uhyre marginalisert tilværelse uten et tilstrekkelig støtteapparat. Men også arbeiderklassen og nedre middelklasse, som opplever at reallønna synker, jobbtrygghet og faglige rettigheter fordunster, og at de må jobbe stadig mer under forverrede forhold for færre dollar og cents.

Utarmingen og marginaliseringen av den amerikanske underklassen går hånd i hånd med enorme budsjettunderskudd og gigantiske skattelettelser til de rike og til næringslivet. Heller enn å bruke offentlige midler til velferd og verdiskapning, som kunne bidra til å løfte de marginaliserte ut av fattigdom, pøses pengene ut til privat forbruk hos en liten elite. Dette er en politikk vi vet skaper utarming, konflikt og fattigdom – i USA og i Norge.

Særlig derfor beklager vi at et flertall av USAs befolkning – ikke minst mange fattige – tirsdag gjenvalgte George W. Bush til USAs president.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here