Verdige og uverdige liv


LIKHET: I The Force of Nonviolence skriver Judith Butler at systematisk diskriminering er hovedårsaken til all vold.

Ciftci er journalist og skuespiller.
Email: info@ciftcipinar.com
Publisert: 2020-03-01
        The Force of Nonviolence
Forfatter: Judith Butler
Verso Books, Storbritannia, USA

I essaysamlingen The Force of Nonviolence skriver den amerikanske filosofen, kjønnsforskeren og litteraturteoretikeren Judith Butler om forholdet mellom fysisk og psykisk ikkevold, systemisk rasisme samt andre strukturelle diskrimineringsformer. Men hvordan henger systemisk diskriminering sammen med ikkevold?

Butlers akademiske språk og analyse av teoriene til Michel Foucault, Frantz Fanon, Walter Benjamin og andre filosofer gjør det til tider vanskelig å henge med, men budskapet skinner likevel igjennom: Den filosofiske, etiske og politiske tilnærmingen til ikkevold er basert på at noen mennesker i samfunnet systematisk defineres som mer «grievable» (verdige å sørge over) enn andre.

Et slikt budskap innebærer at noen mennesker defineres som mer verdt enn andre, at deres dødsfall betyr mer enn tapet av mennesker som tilhører sårbare grupper: flyktninger, kvinner, transpersoner og så videre, som systematisk defineres som «ungrievable» (ikke verdige å sørge over).

Aggressiv og bærekraftig

I kontrast til hvordan teorier om fysisk og psykisk ikkevold ofte assosieres med passivitet og harmoni, omdefinerer Butler teorien om ikkevold til en aggressiv og bærekraftig motstandsbevegelse for å bekjempe sosiale ulikheter i samfunnet. Hun skriver at rasisme, fremmedfrykt, homofobi og misogyni gjør enkelte menneskeliv mer verdige å sørge over enn andre, og bruker Black Lives Matter-bevegelsen, flyktningkrisen og vold mot latinamerikanske kvinner og transkvinner som teoretisk ramme.

Rasisme, fremmedfrykt, homofobi og misogyni gjør enkelte menneskeliv mer
verdige å sørge over enn andre.

Som et eksempel på Butlers påstand om verdige og uverdige liv fikk nylig den tragiske bortgangen til basketball-legenden Kobe Bryant og datteren hans flere overskrifter i mediene enn for eksempel dødsfallene til barna i Jemen, som dør i tusentall i dette øyeblikk.

Abonnement kr 195/kvartal

Årets utdeling av Grammy-prisen åpnet med en hyllest til Kobe Bryant, og flere av artistene som opptrådte, hyllet ham gjennom hele sendingen. Essensielle spørsmål …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)