Verdige og uverdige liv


LIKHET: I The Force of Nonviolence skriver Judith Butler at systematisk diskriminering er hovedårsaken til all vold.

Ciftci er journalist og skuespiller.
Email: info@ciftcipinar.com
Publisert: 1. mars 2020
       
The Force of Nonviolence
Forfatter: Judith Butler
Forlag: Verso Books, Storbritannia, USA

I essaysamlingen The Force of Nonviolence skriver den amerikanske filosofen, kjønnsforskeren og litteraturteoretikeren Judith Butler om forholdet mellom fysisk og psykisk ikkevold, systemisk rasisme samt andre strukturelle diskrimineringsformer. Men hvordan henger systemisk diskriminering sammen med ikkevold?

Butlers akademiske språk og analyse av teoriene til Michel Foucault, Frantz Fanon,

Kjære leser. Du kan lese 4 frie artikler i måneden. Kom evt. tilbake neste måned. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.