Verdensreligionene går sammen

Ambisiøst rettighets-initiativ lansert i New York, midt under siste runde i «karikaturstriden».
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 28.03.2008
[rettigheter] Sist uke viet norske medier nok en gang mye spalteplass til den såkalte karikaturstriden. De samme mediene har derimot ignorert fullstendig at en rekke religiøse ledere samtidig møttes til en storstilt konferanse i New York, og i fellesskap utarbeidet et ambisiøst initiativ. Forsalget handler om hvordan de fattiges rettigheter kan styrkes, og hvordan man dermed kan redusere faren for ustabilitet, plutselig massemigrasjon, konflikt og i siste instans krig og terror.

Konferansen ble arrangert av Religions for Peace, verdens største multi-religiøse sammenslutning, som representerer alle de store verdensreligionene. De slutter seg dermed til FN-kommisjonen om “Legal Empowerment of the Poor”, som ledes av USAs tidligere utenriksminister Madeline Albright og økonomen Hernando de Soto.

Så hva er egentlig “Legal Empowerment”? Mange mener dette blir det nye store temaet i utviklingsdebatten, men det finnes foreløpig ingen god norsk oversettelse.

– Legal empowerment handler om å styrke de fattiges rettigheter i alle sektorer, men også om at jussen kan være relevant på områder hvor den før har vært svak eller ikke tilstedeværende. Det handler i stor grad om ulike varianter av, og problemer knyttet til uformell sektor, men i sin helthet altså om langt mer enn eiendomsrett til land, sier Maren Aase, stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø ved UiO til Ny Tid.

– Det er uakseptabelt at 70 prosent av verden befolkning, fire milliarder mennesker, i dag ikke har noen mulighet til å forbedre sine livsvilkår, uansett hvor hardt de prøver, uttalte Sheikh Shaban Mubaje, fra Uganda Muslim Supreme Council.

I dag lever de aller fleste av verdens fattige i en uformell økonomi, mange bor på okkupert land, jobber i små, uformelle bedrifter og er avhengige av venner og bekjente for å få lån.

De er derfor særdeles sårbare for usikkerheten, korrupsjon og vold som ikke er uvanlig innen uformell økonomi, ifølge UNDP. Målet med “Legal Empowerment” er at flere skal få muligheten til å ta del i godene som den globaliserte økonomien produserer.

I mars lanserer FN en stor studie om denne tematikken. Rapporten vil forsøke å svare på hvordan eksisterende praksis kan være et utgangspunkt for reform, hvilke ikke-intenderte følger formalisering kan føre til og hva som skal til for å flytte aktiviteten over til formell sektor.

– Folk trenger noe å miste, oppsummerte Mike More, tidligere WTO sjef fra New Zealand. Andre prominente deltakere på konferansen var Elizabeth Twissa fra World Union of Catholic Women’s Organizations fra Tanzania, Din Syamsuddin fra Muhammadiyah, Indonesia, Ven. Yifa fra Buddhist Light International Association og Aruna Oswal fra World Jain Federation, India. ■

Kommentarer