Bestill høstutgaven her

Verdenskrise?

ISIS’ gode vekstforhold var det mest aktuelle temaet på den store Midtøsten-konferansen i Berlin.

«Midtøsten: Verdenskrise?» Under denne dramatiske tittelen inviterte Den tyske foreningen for utenrikspolitikk (DGAP) nylig til Midtøsten-konferanse i Berlin. Hele spekteret av Midtøsten-problematikken ble tematisert: Borgerkrigen i Syria/Irak og Irans kobling til konflikten, Egypt/Saudi-Arabia/Tyrkia-situasjonen og Israel–Palestina-striden. Blant de til sammen 28 foreleserne holdt Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås og Unni Wikan fra UiO henholdsvis innledning og foredrag. To viktige temaer som stakk seg ut var kvinnerettigheter i Iran og borgerkrigen i Syria/Irak, der ISIS’ fremvekst er bedrøvelig aktuell.

De generøse kulinariske og maktstruttende arkitektoniske rammene i Rauchstrasse like i nærheten av de nordiske ambassadene gir konferansen en fredelig og sommerlett ramme, men klarer likevel ikke å skjule de ulmende konfliktene og motstridende meningene som hviler i deltakernes kulturelle og politiske arv – og som i løpet av konferansen ser ut til å ytre seg i eruptive handlinger og meningsuttrykk.

Professor i Midtøstens historie ved Mason Universitet Shaul Bakhash forteller om Irans økende innflytelse, involvering og stadig viktigere maktposisjon i Syrias borgerkrig, Irans nye regionalrolle i kjølvannet av atomavtalen med vestmaktene og motspilleren Saudi-Arabias tiltakende frustrasjon som «parkert» oljemakt og aktiv støttespiller for ISIS.

Allerede her aner vi hvordan kulturelt og økonomisk betingede, komplekse ideologiske og religiøse motsetninger danner historisk dype avgrunner som virker uovervinnelige. Vi står overfor en tilsynelatende uløselig floke av stormaktinteresser, rivaliserende kamp om innflytelse, ressurser og religiøse og etniske motsetninger som drar i hver sin retning. Bakhash påpeker at det er sikkerhetstjenesten, revolusjonsgarden og hæren i Iran som har den reelle makten – president Rohanis tilmålte rolle er først og fremst å få nye investorer til landet, og få fart på Irans anstrengte økonomi.

Tough cookies. Direktør for Midtøstenprogrammet ved Woodrow Wilson-senteret i New York Haleh Esfandiari trekker frem Irans kvinner som samfunnsmessige trendsettere i Iran og Midtøsten, karakteriserer dem som «tough cookies» – kvinner som ikke lar . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Hans-Georg Kohler
Hans-Georg Kohler
Kohler er fast anmelder for Ny Tid. Kunstner.

Du vil kanskje også like