Verdens strengeste regelverk

Guerra Medio-Oriente. Se Libex.Eu
Nyhetsbrev

Tradisjonelt har stortingsdebatten om norsk våpeneksport først og fremst handlet om kontroll over hvor norske våpen ender opp. Hvordan skal Norge sikre at norskproduserte våpen ikke brukes imot norske interesser, i kriger vi er motstandere av, eller direkte mot norske soldater? Det er bakgrunnen for at regelverket for våpeneksporten er så viktig, og for at regjeringens redegjørelse til Stortinget tillegges stor tyngde. I disse redegjørelsene har utenriksministre fra den sittende så vel som foregående regjeringer konsekvent fremholdt at Norge har «et av verdens strengeste regelverk» for våpeneksport.

Denne påstanden har vært et effektivt motsvar til de fleste forslag om å endre politikken med norsk våpenhandel det siste tiåret. Enigheten om det å ha et strengt regelverk kan likevel bli en fordel nå som eksportkontrollen skal strammes inn. Når eksempelvis utenriksministrene Ine Marie Eriksen Søreide og Jonas Gahr Støre kontinuerlig har påstått at det norske regelverket er av verdens strengeste, er det også fordi nettopp dette har vært Stortingets forventning. Noe annet ville ikke fått aksept i det politiske landskapet.
. . .

Kjære leser. Du kan lese artikler fritt via en leserkonto basert på din epost. (Om du er abonnent allerede, logg deg inn.)

Abonnement kr 195 kvartal