Bestill høstutgaven her

Verdens militære stormarked

VåPEN: Verden bruker i dag omtrent 16 000 milliarder kroner på det militære. Mens covid-19 stikker kjepper i hjulene for det meste av verdens varehandel, synes handelen av krigsmateriell å være et unntak.

Alexander Harang
Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) utarbeider den mest anerkjente globale statistikken over militært forbruk og internasjonal våpenhandel i verden. Deres tall brukes også i Stortinget når norsk våpeneksport diskuteres. Derfor gir vi her en gjennomgang av de ferskeste tallene SIPRI har å by på.

På tross av pandemien vokste verdens militære utgifter eller forbruk med 2,6 prosent i 2020.[1] Dermed bruker verden samlet omtrent 16 000 milliarder kroner på det militære. Her legges ikke bare de vedtatte budsjettene til grunn, men hvor mye av det som ble avsatt til militært forbruk, som faktisk ble brukt.

Både kjøper og selger trives best med utstrakt hemmelighold i våpenhandelen.

Det SIPRI definerer som militært forbruk, er langt mer enn bare utgifter til våpen. Dette inkluderer all tilgjengelig informasjon om offentlige utgifter til det militære, som lønninger, kostnader til opplæring og øvelser, alle former for utstyr, utgifter til all militær infrastruktur, militær forskning og administrasjonsutgifter.

Selv om verdens totale verdiskapning sank med over fire prosent i 2020, valgte altså verdens stater å bruke langt mer av sine ressurser på det militære dette året. Selv om land som Brasil, Chile, Russland og Sør-Korea brukte betraktelig mindre på sine respektive forsvarsbudsjetter i 2020, nettopp fordi midler derfra ble omdisponert til pandemibekjempelse, valgte de fleste andre land heller å øke sitt militære forbruk.

De statene som økte sitt militære forbruk med flest dollar i 2020, var USA (4,4 prosent vekst) og Kina (1,9 prosent vekst).
. . .

Kjære leser. Du kan lese artikler fritt via en leserkonto basert på din epost. (Om du er abonnent allerede, logg deg inn.)

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler