The Canary Wharf finance district of London, encompasing the offices of HSBC, Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays, and other global banking corporations, is pitcured from Greenwich park in south-east London on June 26, 2016. British business minister Sajid Javid on Sunday urged companies not to panic following Britain's vote to leave the European Union (EU) despite dire warnings of the economic consequences of the Brexit vote. "Our economic fundamentals remain strong. They're strong enough to weather any short-term market volatility," he said, after Thursday's vote plunged global financial markets and the value of the pound. / AFP PHOTO / ODD ANDERSEN

Verdens globale banksenter

Britisk imperialisme tar ikke slutt. London har blitt et globalt banksenter med hovedvekt på verdensvalutaen eurodollar. Brexit endrer tydeligvis ikke på dét.

veronicadiesen
Diesen arbeider som uavhengig kritiker, skribent og foreleser med hovedvekt på anvendt politisk filosofi. veronicadiesen@gmail.com
Email: veronicadiesen@gmail.com
Publisert: 18.08.2016

Tony Norfield:
The City, London and the Global Power of Finance
Verso, 2016

the-city-21Det er i overkant av en måned før folkeavstemmingen i Storbritannia om EU-medlemskap: En fullsatt sal ved SOAS (School of Oriental Studies) hører Tony Norfield innrømme en side ved sin bok i anledning utgivelsen av City, London and the Gobal Power of Finance. Anastasia Nesvetailova, en politisk økonom som er invitert til å komme med kritiske spørsmål i anledning boklanseringen, undres: Hvordan kan en bok som representerer en kritisk og detaljert gjennomgang av global finans med utgangspunkt i City of London, så og si ikke nevne begrepet «finansialisering» med ett ord? Forfatteren forsvarer sin bevisste utelatelse ved å hevde at begreper som «finansialisering» og «neoliberalisme» ofte blir brukt av dem som tror det er mulig å finne tilbake til en mer rettferdig form for kapitalisme. Disse, mener han, drømmer gjerne om en tid som aldri har vært. Som om tiden før neoliberalismen var bedre politisk regulert og muliggjorde en mer moderat kapitalisme?

Norfields nesten 20 års arbeid som megler ved ulike investeringsbanker i City of London, samt hans påfølgende doktorgrad om emnet, har imidlertid levnet ham få illusjoner hva angår kapitalisme. For ham har det aldri vært på tale med noen gyllen æra. Riktignok medgir han at det var noen land, og da først og fremst USA, som opplevde en kort periode med økt vekst etter andre verdenskrig. Men, som han legger til: Perioden viste seg å være kortvarig, og det manglet heller ikke på konflikter og kriser. Han nevner blant annet Suez-krisen, det anglo-amerikanske kuppet mot Mossadegh i Iran i 1953, og intensiveringen i utbyttingen av de britiske koloniene på 1950-tallet. Dessuten, legger han til, finner finansverdenen fort ut hvordan man kan forbigå politiske reguleringer.

Finansmarkedenes behov for å unnslippe reguleringer var ifølge Norfield avgjørende for utviklingen av euromarkedene fra og med 1950-tallet, hvor City of London med god hjelp fra britiske politikere klarte å erobre seg en utøvende og sentral rolle som verdens meglerhovedstad. Det er imidlertid ingen naturgitt posisjon, og boken til Norfield gir en grundig innføring i noen av de historiske, geografiske og politiske årsakene som har lagt forholdene til rette for City of Londons nåværende globale posisjon.

Kolonialisering. Metodisk sett legger Tony Norfield seg tett opp til Marx’ kritiske forståelse av kapitalismen som en helhetlig, systematisk operasjon hvis hovedmålsetting er akkumulering av profitt. Videre sier han seg enig med Marx når sistnevnte karakteriserer kapitalismen som parasittisk, da den ikke selv er produktiv, men livnærer seg av å ekstrahere merverdi av arbeidskraft og sosial reproduksjon generelt. Ettersom imperialistisk utbytting via finans er det som først og fremst kjennetegner vår tids kapitalisme, står relasjonen mellom stat og kapital sentralt, og Norfields gjennomgang av dette forholdet er etter mitt skjønn ett av bokens grundigste og mest overbevisende innslag. Gjennom tidvise referanser til Lenins klassiske verk om imperialismen som kapitalismens høyeste stadium, demonstrerer Norfield hvordan global finans har blitt monopolkapitalistisk – der kun et lite antall globale selskaper og banker dominerer og konkurrerer mot hverandre. Videre er det ifølge Norfield en klar sammenheng mellom globale selskaper, banker og nasjonalstater, hvor det som blant annet utmerker en imperialistisk korporasjon, er de fordelene og den støtten selskapet generer ved sin tilknytning til en mektig stat. Globale selskaper kan med slik støtte bruke sin monopolmakt til å flytte deler av sin virksomhet til land med billig arbeidskraft, for så å investere overskuddet i internasjonale finansielle transaksjoner. Fusjonering og oppkjøp av andre selskaper blir også enklere med en mektig stat i ryggen. Dette har igjen medført til at vi i dag har en verdensøkonomi som er dominert av noen få store, mektige kapitalistiske selskaper, noe som ifølge Norfield viser hvordan den menneskelig produktive siden har måttet vike for et i økende grad dysfunksjonelt kapitalistisk system. På verdensbasis kontrollerer for eksempel bare 50 selskaper eierandelen til nærmere 20 000. Og eksempelvis Google kontrollerer nærmere 70 prosent av samtlige internettsøk.

Britisk imperium. Relasjonen mellom mektig stat og globale selskaper kommer også tydelig frem i statistikk som viser hvordan bedrifter fra dominerende stater som USA, Kina, Tyskland, Frankrike og Storbritannia også er de med høyest stipulert markedsverdi. Norfield henviser blant annet til en statistikk fra Financial Times fra 2011 over de 500 største globale selskapene. Her er USA ikke overraskende på topp med i alt 160 selskaper estimert til en verdi av 9602 milliarder dollar. Storbritannia er å finne som nummer to på listen, med hele 34 selskaper som til sammen har en estimert verdi pålydende 2058 milliarder dollar. De tre største britiskbaserte selskapene som Royal/Dutch, BP og Vodafone Group holdt i 2011 en andre, sjette og syvende plass på Financial Times’ rangeringsliste.

En annen rapport fra FN viser en liste over de 50 største finansselskapene og deres geografiske utbredelse. Også her havner Storbritannia på en andreplass etter USA. Britiske HSBC hadde for eksempel filialer i hele 65 land, mens Barclays Bank var operativ i 45. USAs dominans har mye å gjøre med dollarens rolle som verdensvaluta og den måten USA kan bruke sin egen valuta på til å skaffe seg gunstige handelsavtaler, eller benytte dollaren som et pressmiddel mot nasjonalstater som ikke handler i landets interesse.

Norfield kritiserer imidlertid dem som velger å kun fokusere på USAs hegemoni. Andre nasjonalstater, som blant annet Storbritannia, nyter også store privilegier ved å utbytte majoriteten av ikke-privilegerte stater. Selv om Det britiske imperium har mistet sine tidligere kolonier, muliggjør global finans en mer fordekt form for imperialisme. Her er det også viktig å forstå, skriver han, at økonomi betyr reell politisk innflytelse.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/verdens-globale-banksenter/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.