Verdens beste nyheter


Gi oss flere av verdens beste nyheter! I år er det innspurten for FNs tusenårsmål. Flere av målene er allerede nådd. Dessverre ser det ut til at mange nordmenn ikke har fått med seg den positive utviklingen. En undersøkelse gjennomført av Gapminder i 2013, kalt «The ignorance test», viste at nordmenns kunnskap om utviklingsnivået i […]

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-04-21

Gi oss flere av verdens beste nyheter! I år er det innspurten for FNs tusenårsmål. Flere av målene er allerede nådd. Dessverre ser det ut til at mange nordmenn ikke har fått med seg den positive utviklingen. En undersøkelse gjennomført av Gapminder i 2013, kalt «The ignorance test», viste at nordmenns kunnskap om utviklingsnivået i verden, for eksempel om vaksiner og utdanningsnivå, er svært lav. Da organisasjonen Effektiv Altruisme ved NTNU nylig gjennomførte testen på studenter, fikk de samme resultat: Respondentene svarte mer feil enn om de bare hadde gjettet. Ifølge den svenske forskeren Hans Rosling, som står bak testen, er nordmenns verdensbilde utdatert og gjenspeiler bedre hvordan virkeligheten så ut for 30–40 år siden. Dette kan tyde på at vi har et gjennomgående mer negativt verdensbilde enn det virkeligheten faktisk gir grunnlag for – eller i beste fall at vi er kunnskapsløse. Nok av positive nyheter å ta av. Faktum er at det har skjedd en rekke positive endringer, og at det går framover på flere viktige områder. Siden 1990 har andelen som lever i ekstrem fattigdom, blitt halvert. Den økonomiske veksten i Kina og India er hovedårsaken til det. Ni av ti barn i verden går på skole. Afrika er økonomisk sett det raskest voksende kontinentet, og stadig flere bedrifter ser Afrika som et nytt marked for investeringer. Av mer lokale fremskritt ser vi at mødredødeligheten i Afghanistan har falt med over 60 prosent siden 2000, og at antallet hivsmittede i Kambodsja har falt dramatisk de siste årene. Rwanda er det landet i verden med størst andel kvinner i parlamentet. Skaper apati og fremmedgjøring. Trolig skyldes den manglende kunnskapen om internasjonal utvikling den ensidig negative mediedekningen av utviklingsland. Voldelige konflikter, katastrofer og hungersnød gir sterke bilder som selger bedre enn nyheten om at det aldri før har vært færre mennesker som mister livet i krigsrelaterte handlinger. Bistandsorganisasjonenes tendens til å fokusere på det som ikke fungerer i innsamlingskampanjer, kan også være en forklaring. Konsekvensen er at nordmenn sitter igjen med et ensidig negativt inntrykk av hvordan det står til i utviklingsland.

Nordmenns verdensbilde er utdatert og gjenspeiler bedre hvordan virkeligheten så ut for 30–40 år siden.

Vi mener det er viktig at mediene og organisasjonene bruker sine begrensede ressurser på å rette …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement kr 195/kvartal

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)