Verden venter på Saddam


Første runde i sikkerhetsrådet tok to måneder. Dersom annen runde tar like lang tid, må krigen utsettes til høsten.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2004-09-02

USA har et problem. De er nødt til å få krigen unna før varmen setter inn i den irakiske ørkenen. Derfor er det en fordel for amerikanerne om de kan få sikkerhetsrådet med på at Iraks oppførsel konstituerer det som går under betegnelsen “material breach” allerede den 8. desember. Da skal Bagdad legge fram en fullstendig liste over alle sine biologiske og kjemiske våpen, atomvåpen, raketter og utskytningsramper – samt alle sivile programmer som involverer kjemiske, biologiske eller nukleære komponenter.

Hvis denne lista ikke er komplett, hvis den er forfalsket eller bærer preg av unnlatelser, vil USA hevde at Irak ikke har oppfylt sine forpliktelser i forhold til resolusjon 1441. I så fall vil det bli en debatt i sikkerhetsrådet om den amerikanske tolkningen er rett og riktig. Dersom et flertall i sikkerhetsrådet kopierer det amerikanske standpunktet om “zero tolerance,” kan det vedta at “alle nødvendige aksjoner” må iverksettes. Eller det kan la være å vedta noen resolusjon, og overlate til USA å føre krigen alene.

Det kan bli hard debatt i sikkerhetsrådet dersom irakerne leverer en nesten-komplett liste; med unnlatelser men fyldestgjørende nok til at sikkerhetsrådet ikke vil starte en krig på grunnlag av den. Da vil amerikanerne gå nye harde, runder med rådet, fordi det for USA er en fordel at den militære intervensjonen er sanksjonert av FN – ikke minst på grunn av den arabiske verden.

Den eneste grunnen til at USA brukte to måneder på sikkerhetsrådet i denne omgang, er at de også vil ha rådet med i neste runde. Har sikkerhetsrådet først sagt a, så må de også si b. Ved å vedta resolusjon 1441 under kapittel syv har sikkerhetsrådet tatt et nytt, stort skritt mot en krig. Og det er akkurat der USA ønsker å ha dem.

Egentlig kan ikke sikkerhetsrådet gjøre noe annet enn å vedta å gå til krig mot Irak. Argumentet bygger på følgende logiske progresjon:

Abonnement kr 195/kvartal

Etter Golfkrigen vedtok rådet resolusjon 687 under kapittel syv. Det er denne paragrafen som forplikter FN – annerledes kan man ikke tolke det – til å ta “alle nødvendige skritt” mot det landet som bryter dets resolusjoner.

Kapittel syv er krigsparagrafen i sikkerhetsrådet. Den benyttes ikke så ofte – for eksempel er resolusjon 242 mot Israel fattet under kapittel seks, som overlater til partene å forhandle fram en omforent løsning. Men i Irak-spørsmålet er alle viktige resolusjoner fattet under kapittel …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?