Venstredreining i kommunene

Fem måneder før kommunevalget bringer avisa Nationen gledelig lesning for norsk venstreside. Avisa har gjennomført en meningsmåling der befolkningen blir spurt både om hva de ville stemt dersom det var stortingsvalg i morgen, og dersom det var kommunevalg i morgen. Tallene for stortingsvalg ligger nært opptil hva andre målinger har vist den siste tiden. Det […]

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Fem måneder før kommunevalget bringer avisa Nationen gledelig lesning for norsk venstreside. Avisa har gjennomført en meningsmåling der befolkningen blir spurt både om hva de ville stemt dersom det var stortingsvalg i morgen, og dersom det var kommunevalg i morgen.

Tallene for stortingsvalg ligger nært opptil hva andre målinger har vist den siste tiden. Det interessante er at mange velgere ville forlate sitt «stortingsparti» dersom det var kommunevalg. Det partiet som rammes desidert hardest av dette, er Fremskrittspartiet. Mens omlag 22 prosent ville stemt på Carl I. Hagens folk ved stortingsvalg, er det bare 13 prosent som ville stemt Frp ved kommunevalg. Samtidig synes det som om tilliten særlig til Arbeiderpartiet er større på lokal- enn på riksplan.

Tallene understreker at Fremskrittspartiets oppslutning i stor grad handler om tilliten til partiets øverste ledelse, og hva de får til på Stortinget. Samtidig antyder de at Arbeiderpartiet kommer bedre ut med sitt budskap lokalt enn sentralt. Det kan muligens handle om at Ap i kommunene tvinges til å være tydelige forsvarere av offentlige velferdsordninger og fellesskapsløsninger, mens partiet sentralt er ulne på dette punktet.

Vel så interessant er det at SV får omlag 20 prosent oppslutning både når det gjelder stortings- og kommunevalg. Det bryter med det gamle bildet av at SV er mer populære på riks- enn på lokalplanet. Samlet sett sier over halvparten av de spurte at de vil stemme enten Ap eller SV.

Fram mot valget kan mye skje i velgermassen, og ikke minst SVerne bør nok ha in mente at de spurte muligens ikke tenker over om partiet de foretrekker stiller liste i deres kommune. Mens Ap stiller lister i alle norske kommuner, mangler fortsatt SV en god del. For partiets oppslutning på landsplan vil det likevel hjelpe at SV i år har stablet på beina et rekordhøyt antall lister.

For befolkningen i norske kommuner er likevel ikke partienes oppslutning på riksplan avgjørende. Det avgjørende er at partiene på venstresiden i deres egen kommune klarer å etablere flertall som setter styrking av fellesgoder framfor en ideologisk styrt privatiseringsbølge. 20 prosent oppslutning om SV og 30 prosent oppslutning om Ap på Nationens måling tyder på at flere norske kommuner kan få et godt styre til høsten. Da gjenstår bare en rikspolitisk endring for å gi kommunene handlingsrom.

Det hjelper nemlig lite å rope på mindre statlig styring og større kommunal frihet, dersom det økonomiske strupetaket på Kommune-Norge fortsetter.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here