Velkommen, Syria!

IDEALISTEN Tall fra Flyktninghjelpens årlige «Flyktningregnskap» viser at i overkant av 51 millioner mennesker er på flukt på verdensbasis i dag. Ikke siden andre verdenskrig har så mange vært drevet på flukt. Krigen i Syria har ført til at nesten 12 millioner syrere er på flukt. De har blitt tvunget til å forlate alt de […]

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

IDEALISTEN

Tall fra Flyktninghjelpens årlige «Flyktningregnskap» viser at i overkant av 51 millioner mennesker er på flukt på verdensbasis i dag. Ikke siden andre verdenskrig har så mange vært drevet på flukt. Krigen i Syria har ført til at nesten 12 millioner syrere er på flukt. De har blitt tvunget til å forlate alt de har, og går en usikker fremtid i møte.

Utålelig situasjon. Debatten i Norge som handler om vi skal ta i mot 10 000 ekstra flyktninger fra Syria over to år, har dreid i retning av at vi som mener at 10 000 flyktninger er noe Norge helt klart kan ta seg råd til, møtes med argumentet «vi må hjelpe dem der de er». Dette er vi selvfølgelig også enig i, men det betyr ikke at vi ikke kan ha mer enn én tanke i hodet samtidig.
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom ønsker en økt innsats i Syria og nabolandene. På mange måter er det bra å hjelpe folk der de er – og Norsk Folkehjelp har jobbet med dette i mange år. Det er jo heller ikke slik at de nesten 12 millioner syrerne som er på flukt, enten internt i sitt eget land eller i andre land, ønsket å flykte fra hus og hjem. Samtidig ser vi at det er svært vanskelig for hjelp å komme inn i Syria. Over en fjerdedel av skolene i Syria er bombet eller brukes til militære formål, og helsevesenet er fullstendig ødelagt i store deler av landet. I tillegg er Syrias naboland presset. Bare Libanon har tatt i mot godt over én million flyktninger. Dette er en utålelig situasjon.
Videre er det også et spørsmål om trygghet i Syrias naboland. Demokratiaktivister som har flyktet fra Syria, er i fare for politisk forfølgelse både innad i Syria og i nabolandene. FN har bedt om at Norge og andre land tar imot disse flyktningene. Det må derfor en bredere innsats til enn kun å sende nødhjelp til Syria og nabolandene. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er helt overbevist om at det norske folk ønsker å ta ansvar, vise medmenneskelighet og stille opp.

Vil hjelpe. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom arrangerte #papirbåt-markering tidligere i vår, hvor vi og over 40 tilsluttede organisasjoner krevde at Erna skulle sende redningsbåter til Middelhavet. Markeringen fikk umiddelbart stor støtte og oppslutning. Folk var skjønt enige om at vi ikke kan sitte trygt her i Norge og se folk drukne i Middelhavet. Videre viser en undersøkelse gjort av Dagbladet at halvparten av den norske befolkingen ønsker å ta i mot 10 000 ekstra flyktninger fra Syria. Facebook-gruppa «Har du plass til en ekstra i hjemmet ditt?» har over 3500 medlemmer, og daglig skriver folk at de har mulighet til å bosette flyktninger i hjemmet sitt.
Debatten om hvorvidt Norge skal ta i mot 10 000 syriske flyktninger har i stor grad blitt dreid i retning av hvor mye det vil koste oss å ta i mot flyktninger vs. å bistå nærområdene. Dette viser tydelig hvor fjernt en virkelighet med krig, tortur, og sult er her i Norge. Penger går foran anstendighet.

Halvparten av den norske befolkingen ønsker å ta i mot 10 000 ekstra flyktninger fra Syria.

Jeg skriver dette til en spalte som heter «Idealisten». Vi som ønsker å gjøre verden til et bedre sted, blir til stadighet møtt med argumenter om at vi er altfor idealistiske og mangler realisme. Krever vi en anstendig flyktningepolitikk og større innsats fra norske politikere, er vi idealistiske – og ikke realistiske. Jeg er uenig i dette argumentet. Det er ingenting i veien for både å være idealist og realist. Ja, i enden av vårt kontinuerlige arbeid ser vi for oss et bedre samfunn, men realpolitisk – «her og nå» – handler dette om politisk vilje. Politisk vilje til å hjelpe i Syria og nærområdene, politisk vilje til å hjelpe båtflyktninger i Middelhavet, og politisk vilje til å ta i mot flyktninger som ikke er trygge andre steder. Det er ikke et spørsmål om enten eller.


Asplund er leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. leder.solungdom@folkehjelp.no

---
DEL