Veldig alvorlig


Å ikke følge reglene og sørge for den kvaliteten man har fått betalt for å sikre, er ulovlig, sier stortingsrepresentant Karin Andersen.

Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV, tok nylig til orde for at hele mottakssystemet bør drives av frivillige eller kommunene. «Vi må sikre et tilbud med god kvalitet, så de menneskene som i all hovedsak nå får opphold, kan klare seg selv raskt,» sier hun til Ny Tid. «Uansett om man syns det er for mange flyktninger eller for få, så må vi tenke praktisk og konstruktivt. La oss nå gjøre dette på en måte som gjør at flest mulig klarer seg,» sier hun.
Hun mener det er på tide å tenke nytt om integrering for de som får asyl og skal bosettes i Norge. «Det er ikke valgfritt for kommunene om de vil ha barnevern eller ikke, selv om de fleste er enige om at barnevern er et nødvendig onde som vi gjerne skulle ønske det ikke var behov for. Likeens er det med flyktninger. Vi ønsker at ingen hadde trengt å flykte, men det må de. Slik har det vært lenge, og det kommer til å fortsette å være sånn så lenge det er krig og vanstyre. Dette er en oppgave vi må ta løpende,» sier Andersen.

Kan få politiske konsekvenser. Vi påpeker at UDI-direktør Frode Forfang presiserte overfor Ny Tid at det er hennes yrkesgruppe – politikerne – som har bestemt dagens regelverk om anbudskonkurranser. Forfang mener dessuten at det ikke er mulig å se forskjell på et mottak som er ideelt drevet og et mottak som er drevet av en kommersiell aktør. «Har han undersøkt det?» spør Andersen. «Velferdstjenester drives best i offentlig sektor, i samarbeid med non-profitt-organisasjoner som er i bransjen fordi de har genuin interesse for oppgaven og kompetanse på feltet, og ikke ser det som et nytt forretningsområde der man vil kutte hjørner, effektivisere og spare penger,» mener hun. «Skal man drive business, må man tjene penger – men jeg som skattebetaler blir ganske forbanna hvis skattepengene mine går rett ned i lomma på en kommersiell aktør, fremfor å gå til velferdstilbud eller bemanning på asylmottak slik de var tiltenkt.»

Hvis det viser seg at det har vært juks med tallene – hva kan politikerne gjøre med det?

«Først og fremst må dette tas opp med Justisministeren, som har ansvar for dette, for å avklare hvilke kontrollrutiner som finnes – og om det har kommet varslinger som ikke er fulgt opp. Hvis det er tilfelle, er det veldig alvorlig. Det kan ende med en kontrollsak i Stortinget,» sier Andersen. «Viser det seg at det har foregått ulovligheter, kan det få politiske …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal