Vekst for enhver pris?

FORBRUK: Kan vi fortsette dagens praksis med kontinuerlig økonomisk vekst? Kan vårt eget samfunn med overforbruk overføres til klodens nye milliarder kommende borgere?

Kroglund er kritiker og skribent.
Growth. From Microorganisms to Megacities
Forfatter: Vaclav Smil
Forlag: MIT Press (USA)

FORBRUK: Kan vi fortsette dagens praksis med kontinuerlig økonomisk vekst? Kan vårt eget samfunn med overforbruk overføres til klodens nye milliarder kommende borgere?

Samfunnet er preget av debatten mellom pessimister og optimister, der optimistene foreløpig har et betydelig forsprang. Dette til tross for at vi innser at overforbruket er basert på et system som behandler biosfæren som et samlebånd av goder og tjenester som skal forbrukes. Samtidig blir naturen og atmosfæren benyttet som en søppeldynge, der gammelt gods dumpes i form av forurensning, plast og avgasser. Men vi vokser, målt i både antall ting og ting vi ikke lenger vil ha, i høyden og i bredden. Og vi blir flere.

En helt egenartet bok forsøker seg på en helhetlig analyse av begrepet «vekst». Den tsjekkisk-kanadiske miljø/energi-historikeren Vaclav Smil bruker 600 sider på å gjennomgå alt vi vet om vekst og det «å vokse». Gjennom seks kapitler er han innom alt fra natur til det sosiale og til mye av det som eksisterer av tekniske og viktige framtoninger.
. . .


Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal