Vekst for enhver pris?


FORBRUK: Kan vi fortsette dagens praksis med kontinuerlig økonomisk vekst? Kan vårt eget samfunn med overforbruk overføres til klodens nye milliarder kommende borgere?

Kroglund er kritiker og skribent.
Email: andrewkroglund@gmail.com
Publisert: 2019-07-01
       
Growth. From Microorganisms to Megacities
Forfatter: Vaclav Smil
Forlag: MIT Press, USA

Samfunnet er preget av debatten mellom pessimister og optimister, der optimistene foreløpig har et betydelig forsprang. Dette til tross for at vi innser at overforbruket er basert på et system som behandler biosfæren som et samlebånd av goder og tjenester som skal forbrukes. Samtidig blir naturen og atmosfæren benyttet som en søppeldynge, der gammelt gods dumpes i form av forurensning, plast og avgasser. Men vi vokser, målt i både antall ting og ting vi ikke lenger vil ha, i høyden og i bredden. Og vi blir flere.

En helt egenartet bok forsøker seg på en helhetlig analyse av begrepet «vekst». Den tsjekkisk-kanadiske miljø/energi-historikeren Vaclav Smil bruker 600 sider på å gjennomgå alt vi vet om vekst og det «å vokse». Gjennom seks kapitler er han innom alt fra natur til det sosiale og til mye av det som eksisterer av tekniske og viktige framtoninger. Det handler om livet på jorden og hva vi som menneskesamfunn har klart å skape. Vi går, med andre ord, fra bakterienes invasjon til omdanning av energi i stadig mer potente former, megabyers utvikling og hele den komplekse globale økonomien.

Leksikon

Underveis er vi innom hvordan store riker og sivilisasjoner oppstår, vokser og eventuelt dør eller radikalt endrer form. Vi får mye statistikk om alt fra husdyrenes livsvilkår i det moderne stordriftjordbruket til fascinerende befolkningsstudier. Vi får innblikk i Japan og Kinas utfordringer, vi er innom økonomisk teori og statistikk, og vi oppdateres på det seneste innen sivilisasjonsdebatten. I en så omfattende bok vil enhver historie- og samfunnsengasjert leser finne mye av interesse og kan hoppe over det som ligger utenfor interessesfæren. Boken avslutter med å spørre hva som eventuelt kommer etter at ting ikke kan vokse mer. Planetens biokjemiske lover gjør at det er en grense for alt.

Naturen og atmosfæren benyttes som en søppeldynge,der gammelt
gods dumpes i form av forurensning, plast og avgasser.

Smil er en anerkjent akademiker med et utall bøker og publikasjoner, og han bruker sin enorme …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?