Vask deg, våpenindustri

Da Norge var på våpenshopping i hjertet av London sammen med land som Saudi-Arabia, Israel, USA og Korea, stod en kunstner utenfor og prøvde å mane til et oppmerksomt blikk på verden.

Email: gittesatre@gmail.com
Publisert: 2015-12-16

Av Gitte Sætre.

I høst reiste jeg som kunstner sammen med den uavhengige kunstprodusentgruppen Transnational Art Production (TrAP) til våpenmessen i London for å gjøre en performance. Kvinnen i mine performancer retter oppmerksomhet mot hendelser i egen tid, med et inderlig ønske om å forstå. Hun representerer omsorgspersonen, en som velger å forlate eget hjem og bedrive sivil ulydighet gjennom kunstnerisk aktivisme. Grunnet kvinnens norske nasjonalitet og europeiske historiske tilhørighet, retter prosjektet også blikket mot hjelperrollen: Hvilken rolle har vi, hva bunner hjelpen i, og hva fører den med seg?
Forarbeidet til verket vi laget under våpenmessen, startet i april i år, da verden så enorme folkemengder forlate krigsherjede land. Nå kan fjerne land som Norge merke konfliktene i Afrika og Midtøsten. Kriger vi har vært involvert i, men som det ikke riktig snakkes om.

Vask deg, våpenindustriStengte dører. Kvinnen i mine performancer undrer seg over dette. Hun ser på innvirkningen nasjoner har hatt, og fremdeles har. Ti videoperformancer i form av ulike intervensjoner har blitt produsert frem til nå, og denne gangen oppleves det påtrengende relevant med tanke på de seks millioner registrere flyktningene som beveger seg vekk fra konfliktområdene, hvor våpen og annet krigsmateriell ble kjøpt fra blant annet denne messen for to år siden. Siden mai i år har vi jobbet med å komme oss inn på våpenmessen. Ny Tid bisto oss med et signert dokument hvor det sto at vi jobbet som journalister for avisen, men vi fikk avslag på søknaden om akkreditering. I juli ringte TrAP arrangørene flere ganger, og til slutt fikk vi oppgitt at søknaden vår var klassifisert som high security. Med andre ord hadde noen googlesøk plassert oss på listen over personer de ikke ønsket å ha representert. En venstreorientert avis og en politisk kunstner ble klassifisert som high security. Vi fikk opplyst at kun forsvarsjournalister fikk adgang i år, på grunn av en verdenssituasjon med eskalerende farer for terror. Da vi fikk navnet på personen som hadde behandlet min søknad, kunne et kjapt googlesøk fortelle oss at det var den amerikansk etterretningen som hadde fått tildelt oppgaven å luke vekk mulig terrorisme av alle slag. Da vi leste …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.