Vårt syn på USA

Vi sosialister blir ofte tillagt firkantede meninger om USA og amerikansk politikk, skrev Sigurd Evensmo i 1963. En polarisert USA-debatt av den typen vi ser før valget i 2016, er en tradisjon med sterke røtter.

sigurdevensmo

22. juni, 1963.
Vi sosialister blir ofte tillagt firkantede meninger om USA og amerikansk politikk. Våre motstandere, både sosialdemokrater og borgerlige, vil gjerne få folk til å tro at vi i all alminnelighet er «anti-amerikanske» (underforstått: og tilsvarende pro-russiske), at vi i USA ikke ser annet enn svart, kapitalistisk reaksjon, imperialistiske krigshissere, raseundertrykkelse og en kultur bestående av kjøleskap, biler, elendige tv-programmer og enda verre filmer.

For en del av våre angripere finnes det et unnskyldende moment. I årtier har de selv betraktet den andre av verdens to supermakter – Sovjet – som et massivt og uforanderlig helvete. Og så kortslutter de uvilkårlig at sosialister vel må ha en tilsvarende oppfatning av kapitalismens mektige ledernasjon.

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL