Vårt narrative hukommelsestap


Martin Lee Mueller har skrevet en usedvanlig bok med laksens liv og historie som omdreiningspunkt. Den må være blant de viktigste bøkene som er gitt ut på svært, svært lenge.

Ossavy er scenekunstner og skribent.
Email: ninaossavy@yahoo.no
Publisert: 2018-05-02
Being Salmon, Being Human. Encountering the Wild in Us and Us in the Wild

Narrativet som har virket gjennom oss siden Descartes’ cogito ergo sum («jeg tenker, altså er jeg») på 1600-tallet, er ikke annet en det – et narrativ, en fortelling. Det lærer oss at mennesket er herskerne på Jorden, hjernen er skilt fra kroppen, sansene bedrar oss, laksen er biomasse, og naturen er en ressurs vi fritt kan utnytte for å fylle våre lommer med gull og stuer med nye møbler. Basta.

Slik kan det ikke være lenger. Vi må trenge gjennom denne fortellingen – sprenge den og lete etter nye. Våre samtidige fortellinger svikter oss og fører til kollapser av verden slik vi kjenner den. På grunn av våre fortellinger er vi i ferd med utrydde umistelig arter og endre fundamentale økologiske systemer – følgene er allerede katastrofale. Og det vil bli verre.

Vi trenger historier som forteller hvordan livet leves med, og ikke adskilt fra, den mer enn menneskelige verden. Vi må lytte til fortellingene som hviskes, buldres, kvitres og tordnes mot oss. Hvis ikke, må vi ta den katastrofale konsekvensen av vårt narrative hukommelsestap. Dette beretter Martin Lee Mueller i sin bemerkelsesverdige bok, der han behandler en kompleks og alvorlig tematikk på en måte som gjør at den blir tilgjengelig for andre enn fagfolk og innvidde, uten å miste substans og dybde. Det er godt gjort.

Usedvanlig og glitrende. Boka er uhyre elegant skrevet. Den er kompleks og overraskende. Like lyrisk som laksens ville liv engang var, fører Muellers tekst oss undrende oppetter nye narrative landskap, gjennom rislende bekker og dype vann. Vi fylles av Jordens ulike stemmer – vulkaner, hvaler, insekter, alger, planter, himmel og hav. Alt kommer i tale i Muellers tekst. Og særlig laksen. Det er besnærende å bli så intimt kjent med denne fisken, å få kunnskap om hvor avgjørende den er og har vært for livet på planeten. Det er magisk å få være med henne ned i dypet.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2,4,7,9,10,11,12,13″ ihc_mb_template=”1″ ]

Denne boken virker kroppslig på meg. I leseprosessen tar jeg meg i å betrakte verden rundt meg annerledes.

Dramaturgien er sjeldent gjennomtenkt. De ulike kapitlene og fragmenter innen hvert kapittel er bygget opp like komplekst som et eget litterært økologisk kretsløp. Sykluser innen sykluser. Rolig hviler de ulike delene i hverandre, forsterker hverandre, eksister med hverandre, fullender hverandre og lager en balansert …

Abonnement kr 195/kvartal


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?