Varslerne Lisa Ling og Cian Westmoreland: Inspirert av Snowden 

«Krigen mot terror» er terror mot uskyldige sivile. Nå reiser varslerne Ling og Westmore verden rundt for å fortelle hvordan overvåkning og etterretning misbrukes i denne krigens tjeneste.
Avatar
Email: runeottosen@gmail.com
Publisert: 16.06.2016

På årets varslerdag den 16. juni lanseres en internasjonal underskriftskampanje til støtte for at Edvard Snowden, uten risiko for utlevering til USA, skal kunne komme til Norge for å motta Ossietzkyprisen fra Norsk PEN. Lisa Ling og Cian Wesmoreland er selv varslere og inspirert av Edward Snowden. De er blant de mange som stiller seg bak den internasjonale invitasjonen for å mobilisere underskrifter under emneknaggen #SnowdentoOslo, og deltar på lanseringen på Litteraturhuset for å forklare hvorfor.

Lisa Ling og Cian Westmoreland har begge militær bakgrunn, og har varslet om maktmisbruk og ulovligheter i det militærindustrielle komplekset.

Lisa Ling er én av tre varslere som står frem i Sonia Kennebecks prisbelønnede dokumentarfilm om droner, National Bird. Her redegjør hun for de globale konsekvensene av dronekrigføring. Hun har 20 års bakgrunn fra det militære som profesjonell soldat og reservist. Hennes ansvarsområde var informasjonshåndtering og militær etterretning, og hun tjenestegjorde blant annet i 48th Intelligence Squadrone ved Beale Air Force Base i perioden 2007–2009. Hun beskriver et system som er utenfor politisk og demokratisk kontroll. Etter et besøk i Afghanistan, der hun selv så hva slags konsekvenser dronekrigføringen hadde for sivilbefolkningen, bestemte hun seg å stå frem som varsler. Hennes konklusjon er at den såkalte krigen mot terror i seg selv er terror mot uskyldige sivile.

Cian Westmoreland var sterkt inspirert av Snowden da han bestemte seg å stå fram som varsler. Han var en dekorert soldat med lang erfaring fra militær informasjonshenting på amerikanske baser i Sør-Korea, Tyskland og Afghanistan i perioden 2006–2010. Cians oppgave var å samordne informasjon som skulle brukes i luftangrep i Afghanistan. Han fikk to utmerkelser for å ha skaffet til veie informasjon som skal ha bidratt til å drepe 200 fiendtlige soldater i Afghanistan. Han ble nektet innsyn i hvilke konsekvenser disse angrepene fikk for sivilbefolkningen – men ble klar over omfanget av sivile tap etter at UNAMA-rapporten i 2009 dokumenterte 259 sivile ofre etter angrep fra den flernasjonale styrken i Afghanistan.

Cian avsluttet militærkarrieren og dro på haiketur fra Tyskland til Thailand, og reiste i områder der han selv kunne se resultatet av den såkalte krigen mot terror.

Etter haiketuren begynte Cian å studere internasjonal politikk ved Vesalius College i Belgia. Da han fikk se videoen Collateral Murder som ble lekket via Wikileaks, skjønte han at krigføringen han hadde vært en del av, innebar systematiske brudd på Genèvekonvensjonen. Han tok ordet under en forelesning og brøt taushetsplikten idet han begynte å snakke om sine egne erfaringer. Deretter organiserte han en visning av den prisbelønnede norske dokumentarfimen Drones, som er produsert av Tone Scheie. Han bestemte seg så for å ta skrittet fullt ut og bli en offentlig varsler. Sammen med tre andre varslere har han gitt intervjuer i The Guardian, Democracy Now og den amerikanske tv-kanalen NBC.

Både Lisa Ling og Cia Westmoreland er inspirert av Edward Snowden, og vil etter norgesreisen fortsette videre til Tyskland og Storbritannia og deretter helt til Australia for å fortelle om hvordan massiv innhentning av data og etterretning brukes på måter som får ødeleggende konsekvenser for uskyldige sivile i den såkalte globale krigen mot terror.


Ottosen er professor ved Høgskolen i Oslo/Akershus

Kommentarer