Varslere – folkefiender?

UREDD: Et levende demokrati, en levende presse, og rettssikkerhet henger sammen og avhenger av at varslere tas på alvor. Ny Tid intervjuet varsler og advokat Kari Breirem, aktuell med boken Fremme rett og hindre urett – om korrupsjon, rettssikkerhet og varsling.

John Y. Jones
Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskjöld-programmet (med i Ny Tids redaksjonsråd).
Email: jones@networkers.org
Publisert: 01.07.2019
           

Den norske avdelingen av ytringsfrihetsorganisasjonen PEN markerte varslerdagen 5. juni med å støtte varslernettstedet WikiLeaks’ grunnlegger Julian Assange, som i dag sitter fengslet i Storbritannia i påvente av utleveringshøringen som er berammet til februar neste år. Samme dag presenterte varsler og advokat Kari Breirem sin bok Fremme rett og hindre urett – om korrupsjon, rettssikkerhet og varsling. Kari Breirem er utvilsomt Norges mest markante varsler. Hun har ikke vært redd for å stå fram, verken med egen varsling eller i forsvar for andres. Ny Tid treffer Breirem på Bondeheimen.

«Varslere hedres i festtalen, men dolkes i smuget bak festlokalet.» Er dette en karakteristikk du deler?

«Ja, faktisk.»

«Jeg vet hva det betyr å varsle», sierBreirem. «Det har brakt meg i konflikt med mange mektige personer i landet: Jegavslørte advokatfirmaet BA-HRs og milliardær Kjell Inge Røkkes svindel med enfalsk faktura [se rammesak s. 4]. BA-HR anklaget meg for å være delaktig itidligere helseminister Tore Tønnes selvmord. Det blir ikke tøffere enn det. Atnæringslivstopper og ledende politikere sto i kø for å fordømme, hører ogsåmed.»

Er det på tide med et varsleropprør for å få presse og samfunn tilbake
på sporet?

StavangerAftenblad-redaktør Sven Egil Omdal kalte deg «kjerringamot den skitne strømmen».Ibsen ville vel kalt deg «enfolkefiende»?Kjenner du deg igjen?

«Det er slik det er å være varsler. Du må være forberedt på det verste, for makten har mange våpen og mange venner. Pengefolk, politikere, statsministre! Men det har heldigvis alltid vært noen som har sett sannheten og støttet meg, som ikke har latt seg ‘avkjøle’ av trusler. Det hjelper å tenke på det. Men det sårer når folk du hadde forventet bedre av, ikke stiller opp.

Statsminister Erna Solberg snakket frisktpå World Economic Forum sist vinter om at hun ønsket seg et #MeToo motøkonomisk kriminalitet. Med solid bakgrunn i Varslerutvalgets NOU 2018: 6 haddeSolberg muligheten til å følge opp dette. Men forslaget regjeringen la fram,var noe av det feigeste jeg har sett, sa ett av medlemmene i utvalget til meg.Ingen systemendring. Bare kodifisering av gjeldende rett og et forslag om atledere ble påbudt å følge opp et varsel. Det var langt fra de pompøsefesttalene.»

Ja,hva når varselet gjelder en leders overgrep eller forbrytelse?

«Ofte er det kulturer som lederne er eksponenter for. Men ikke alle varslinger er legitime. Det kan være beleilig for enkelte å få utløp for frustrasjoner. Og vi gjør klokt i å være forsiktige. Det er alltid viktig å undersøke varselet og kvittere ut saken overfor varsleren med en begrunnelse. Men det må aldri føre til at varslere føler seg utrygge for gjengjeldelse. Da kaster vi ut barnet med badevannet.

Mange lederkulturer knebler varslere. Menfordi vi ikke har gode grep for å hjelpe de legitime, går det inflasjon i hvemsom kan kalle seg det. Eller det hindrer legitime å stå fram. Redaktør SvenEgil Omdal mente at altfor mange varslere unnlater å stå fram fordi det kosterfor mye. Undersøkelser av FaFo og fagforeningen Lederne viser at 50prosent avbåde ledere og ansatte unnlater å varsle av redsel for represalier», sierBreirem.

Varslinghar sin pris. Man må tørre. For å bli varsler må man være villig til å gåinn i en konfrontasjon. Er du en vanskelig person, kranglete, «kontrær», Breirem?

«Kanskje, men først og fremst har jeg viljetil sannhet. Jeg kan ikke leve med mitt eget speilbilde hvis jeg har møttkorrupsjon og svindel uten å gjøre noe.»


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Gratis prøve

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.