UTOPIER: En essayistisk dokumentarfilm som strekker seg mot framtidsvisjoner og utopier, men med en dyster grunntone og manglende evne til å se noen som helst vei ut av lammelsen den beskriver.

Gray er fast filmkritiker i Ny Tid.
Email: carmengray@gmail.com
Publisert: 2020-05-13
Near and Elsewhere
Regisør: Sue-Alice Okukubo Eduard Zorzenoni
(Tyskland)

Filmen Near and Elsewhere er en meditasjon over utopier. Ved å holde seg innenfor rammen av vår tids mentalitet blir den i mindre grad en glødende visjon av mulige kommende paradiser enn en kritisk og bekymret oversikt over et farlig nivå av ideologisk forvirring. Regissørene Sue-Alice Okukubo og Eduard Zorzenoni stiller en troverdig diagnose for vår problemfylte epoke gjennom å samle en imponerende gruppe tenkere – fra den nobelprisvinnende hviterussiske romanforfatteren og formidleren av muntlig historie Svetlana Aleksijevitsj til den tyske futuristen Matthias Horx.

De synes alle å være enige om årsakene: en globalisert planet knyttet sammen av komplisert teknologi som blind tro på markedets usynlige hånd har brakt til et bristepunkt.

Forførende utopier

Forestillingen om utopien som en forførende, men reduktiv flukt fra virkeligheten er en grunnleggende nerve i filmen. Den italienske sosiologiprofessoren Elena Esposito peker på at disse utopiske visjonene ikke nødvendigvis handler om framtiden, men om hvordan vi hanskes med nåtidens usikkerhet.

Konseptet «penger» tjener som en forsikring om at vi vil kunne tilfredsstille behov som ennå ikke er definert når vi kommersialiserer deler av vår eksistens gjennom systemer som «eierskap til egen bolig» i håp om å vinne større frihet og trygghet. Men selv når vi investerer i slike forestillinger, har den teknologiske utviklingen skapt et stort antall variabler og gjort det vanskelig å forutsi resultatene.

Abonnement kr 195/kvartal

Som Horx utdyper, er menneskets hjerne ennå ikke tilstrekkelig utviklet fra sine mer primitive funksjoner på savannen og er dermed ute av stand til å håndtere slik nettverksskapt kompleksitet. Ut av dette har det kommet en «mental massebetennelse» i samfunnet, som gir overreaksjoner, desorientering og frykt. Dette har ført til skader, som populisme.

Utopiske drømmer er null verdt uten praktisk oppfølging.

En utopi innebærer en innskrenkning av diversiteten i verden til fordel for en sentral, styrende oppfatning, mens et sterkt samfunn alltid vil verdsette motsetninger. Near and Elsewhere byr på svært generelle og abstrakte funderinger om …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?