– Våre ungdommer trenger forbilder

Når halvparten av somalierne i Norge er under 20 år, og det nesten ikke finnes somaliere her over femti år, da får samfunnet en utfordring som må tas på alvor, mener Said Farah. Han har selv kommet seg i jobb.

Ny Tid

Det var mørkt og kaldt. Det snødde. Dagen var 18. desember 1988.

På Fornebu landet et fly med en 16 år gammel gutt og hans familie. De hadde aldri tidligere sett snø. Minusgrader kjente de heller ikke til fra hjemstedet de flyktet fra. Den 16 år gamle gutten het Said Farah. Han bodde sine første 16 år i Somaliland.

Det var et sjokk for den unge afrikanske gutten å oppleve den norske desemberkulda.

Men Said Farah tok utfordringen og kom inn i det norske samfunnet. Gikk på skole, utdannet seg og jobber i dag som tolk. Samtidig er han en av dem som er med i den daglige driften av Somalisk Velferdsforening i Hausmannsgata i Oslo.

Said Farah var blant de første somalierne som kom til Norge, og har dermed hatt muligheten til å følge utviklingen disse årene. Når vi treffer ham i Hausmannsgata er han sammen med en dugnadsgjeng som pusser opp lokalene til foreningen.

Said Farah er en av de mange somalierne vi ikke hører så mye om. Han har klart overgangen til det norske samfunnet, og han har valgt å bruke sin erfaring til å hjelpe andre somaliere med å finne seg til rette i Norge.

– Jeg er ingen uvanlig somalier. For meg er det å ha en jobb å gå til veldig viktig, og jeg bruker gjerne min fritid til å ta i et tak når vi har åpent i lokalene til velferdsforeningen.

Mange unge

Det bor rundt 14.000 somaliere i Norge. Dette er somaliere som har flyttet til Norge, og barn med to somaliske foreldre. I Oslo bor det rundt 7.000 somaliere. Dessuten er det større grupper somaliere i Stavanger, Skien, Bergen og Bærum.

Said Farah er med sine 32 år blant de eldre somalierne. Det finnes svært få somaliere over 50 år i Norge. Rundt halvparten av dem er under 20 år.

Said Farah sier at denne skjeve aldersfordelingen er en utfordring både for somalierne selv og for det samfunnet de har kommet til.

– Somalierne vil gjerne utdanne seg og skaffe seg en jobb. Men det er ikke enkelt for oss i Norge. Vi trenger forbilder, og det har vi ikke blant somaliere i Norge. Det finnes nesten ikke somaliere over 50 år her i landet. For mange er det en stor utfordring å få en fast jobb, sier Said Farah.

Han forteller om en rekke eksempler fra hverdagen i Velferdsforeningen, der høyt utdannede somaliere sitter og drikker te og prater. De er arbeidsledige til tross for at de har lært seg norsk og gjennomført en høyere utdanning i Norge.

– For unge som skal velge hva de skal satse på når de går ut av ungdomsskolen eller videregående, er det de ser blant sine eldre landsmenn ikke forlokkende. Mange spør hvorfor de skal ta opp studielån når de vet at de ikke får noen jobb som gjør at de kan betale det tilbake. Det er derfor vanskelig for oss å overbevise de unge om at de må satse på en utdanning. Vi trenger noen forbilder som disse unge kan se opp til. Disse finnes nesten ikke i dag, og det trenger vi hjelp til å få til – og da kan den hjelpen komme både fra myndighetene og fra arbeidsgiverne.

Hjelper ungdommene

Lokalene i Hausmanngate er åpne for alle somaliere, og de kommer i alle aldre. Mange for å møte sine landsmenn, andre for å prøve å få hjelp til hvordan de skal komme seg videre i det norske systemet. Det er totalforbud mot bruk av alle rusmidler i lokalene.

– For oss er det viktig å være åpne for alle somaliere. Derfor er det utelukket å tillate rusmidler her, sier Said Farah.

– Det fokuseres ofte på khat når det skrives om somaliere. Det er en del somaliere som bruker khat, men det blir helt feil å si at det er et problem for somaliere generelt. Det er et problem for noen få, og de trenger hjelp til å kvitte seg med misbruket. Khat er lovlig i en rekke land, men ikke i Norge. Vi følger norske lover, og derfor aksepterer vi ikke at noen bruker khat i Velferdsforeningen, sier Said Farah som mener at kanskje hver femte somalier i Norge har brukt eller bruker khat i dag.

Said Farah forteller at både han selv og andre i foreningen jevnlig møter unge somaliere som har havnet i dårlig selskap i Oslo.

– Det hender jevnlig at vi møter somalisk ungdom som er på vei ut i et alvorlig narkotikaproblem. Dette er ofte enslige asylsøkere som har kommet seg til Oslo fra andre steder i landet. De har ikke noe nettverk, ingen familie og er derfor lette å få inn i et kriminelt rusmiljø. Nå vi møter disse, så prøver vi å snakke med dem og hjelpe dem til å komme seg ut av miljøet og heller satse på et annet liv uten rusmidler.

Trenger veiledning

Velferdsforeningen har en rekke tilbud til sine brukere. Noen kommer og får leksehjelp, noen trenger hjelp til å finne rundt i det norske systemet mens andre bare kommer for å ta en kopp te, prate og kanskje spille biljard. Og internettkaféen er den mest populære blant husets brukere.

– Vi får ofte spørsmål fra folk om vi kan hjelpe dem med vanskelige spørsmål i forbindelse med å søke jobber, helsetjenester eller andre spørsmål når en ikke kommer videre i systemet. Vi har ingen kompetanse på disse områdene, men vi har erfaring. Vi prøver så godt vi kan å veilede folk slik at de vet hvor de kan henvende seg for å få hjelp fra en advokat eller en saksbehandler i det offentlige systemet.

Said Farah opplever at mange somaliere blir skeptiske til både det offentlige og arbeidsmarkedet når de ikke når frem.

– Det er ikke enkelt å forklare en person som har tatt en utdannelse hvorfor arbeidsgiverne nekter å ansette dem, til tross for at de har de nødvendige kvalifikasjonene. Selv de som trenger en læreplass for å få tatt en håndverksutdannelse opplever at de ikke får læreplassen. Det er veldig vanskelig å overbevise disse ungdommene om at de må stå på. De ser at vennene og alle andre er i samme situasjon.

Said Farah sier at de gangene han opplever at noen får jobb, så skaper det en fantastisk glød.

– Vi hadde en mann her som fikk jobb hos NSB. Han skulle delta i klargjøringen av togsettene på Oslo S. Etter en kort stund hadde han fått skaffet tre andre somaliere jobb samme sted. De trives godt i jobben. Dette er en historie som viser at det lønner seg å stå på uansett motgangen.

– Det som er et klart problem for mange somaliere er at de ikke har de nettverkene som skal til for å få en jobb i Norge. De aller fleste jobbene utlyses ikke, men blir besatt gjennom de nettverkene som finnes. Det utlyses kanskje bare 20 prosent av alle jobber i Norge. For dem uten nettverk blir det derfor umulig å få tak i de 80 prosentene av de ledige jobbene som aldri lyses ut. Her trenger vi noe som kan hjelpe både somaliere og andre innvandrergrupper som ikke har fått foten innenfor i disse nettverkene. Min erfaring er at har en arbeidsgiver hatt somaliere i jobb, så har de ikke problemer med å ansette somaliere senere.

Få eldre

Til daglig er det kun menn som møtes i Hausmannsgate. Kvinner kommer også dit, men da er det rene kvinnekvelder. Said Farah ler litt når han forteller om det, klar over at dette er et tema som nordmenn synes er rart.

– I det somaliske samfunnet møtes kvinner og menn ikke ute. Mennene har sine tilholdssteder, og kvinnene sine. Dette henger sammen med både religion og kultur. I vår forening gjør vi det slik at kvinnene har lokalene når de ønsker det. Og da er det ikke én mann her. For meg er det ikke så rart, men jeg må innrømme at jeg ikke vet hva de bruker lokalene til. Det er helt deres område.

Said Farah sier at han opplever de somaliske muslimene som mer utadvendte enn flere av de andre muslimske miljøene i Norge.

– Blant de somaliske muslimene finner vi et bredt spekter av grupper – der hva som tillates og hva som ikke tillates spriker. Det er noen som er veldig strenge og nekter blant annet jentene å bruke bukser. Men samtidig finner du også miljøer der det å kle seg med dagens vestlige mote blir akseptert.

Said Farah tar på seg arbeidsklærne. Han skal male veggene i Velferdsforeningen. Han håper at de somaliske landsmennene vil gå en lysere fremtid i møte i Norge.

Kommentarer
DEL