Feiring av menneskehetens mangfold


AGNÈS VARDA: Den nye franske bølgens filmpioner og feminist reflekterer over sin karriere og formidler en humanistisk livsfilosofi.

Gray er fast filmkritiker i Ny Tid.
Email: carmengray@gmail.com
Publisert: 6. juni 2019
Varda by Agnès
Regissør: Agnès Varda
(Frankrike)

Spørsmålet «Hvor er alle de kvinnelige regissørene?» stilles stadig oftere i en industri som først nå er blitt bevisst sin egen kjønnsmessige slagside. Og dette markerer et skifte, etter flere tiår med ensporet oppmerksomhet på de kanoniserte mannlige regissørene. Sammen med krav om at det må gjøres mer for å utlikne forskjellene, gjennom støtte til filmproduksjoner ledet av kvinner, skrives filmhistorien på nytt: Kvinnelige filmskapere som ikke har fått sin fortjente plass i rampelyset, trekkes nå fram, slik at en ny generasjon kan få glede av deres kunst.

Vitalt utbrudd