-Vår største seier

– Vi har lykkes i å sikre alle småbarnsforeldre en maksimalpris for barnehageplass, og det er vi stolte av, sier Øystein Djupedal, nestleder i SV.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det skulle gå nøyaktig et år fra de fire opposisjonspartiene Sv, Sp, Ap og Frp, inngikk en bindende barnehageavtale til et bredt flertall på Stortinget vedtar den nye barnehagereformen. Barnehageavtalen skulle sikre småbarnsforeldrene barnehageplass til en maksimalpris, samtidig som det skal bygges ut barnehageplasser slik at alle som ønsker det kan få en plass. Torsdag inngikk opposisjonspartiene sammen med regjeringen en avtale som sikrer en bred enighet på Stortinget for barnehageavtalen.

– Dette er en stor seier for småbarnsforeldrene og de som ønsker å gi alle en mulighet til å få sine barn i barnehage. Og for oss i SV er dette vår største politiske seier. Det var SV som tok initiativ til å samle et flertall på Stortinget for en bindende fremtidsrettet barnehagepolitikk i Norge, sier Øystein Djupedal, nestleder i SV og medlem av finanskomiteen på Stortinget.

Avtalen som er inngått slår fast prinsippet om maksimalprisen på foreldrebetalingen, med et trinn I for foreldrebetalingen på 2500 pr. mnd fra 1. mai 2004, og et trinn II for foreldrebetalingen på 1500 kroner fra 1. august 2005. Begge trinn skal kostnadsjusteres slik at den endelige prisen kommer til å ligge på i underkant av 1800 kroner og 2800 kroner. Samtidig vil det bli full behovsdekning innen utgangen av perioden sier partiene i avtalen.

Øystein Djupedal sier at han er svært glade for at alle partiene nå har anerkjent prinsippet om maksimalpris, selv om selve innføringen av dette skjer senere enn SV hadde ønsket.

– Denne avtalen var den best vi kunne få til når så mange partier skulle finne en felles løsning. Alle har vært nødt til å gi og ta i denne saken. En maksimalpris på foreldrebetalingen vil gi flere småbarnsforeldre muligheten til å ha barn i barnehagen, og barnehagene vil nå kunne gjelde for alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomiske status, sier Djupedal.

Finansieringen sikret

Avtalen skal også sikre den fremtidige finansieringen for både kommunale og private barnehager med direkte tilskudd. For å unngå at en barnehage på tross av offentlig tilskudd og foreldrebetaling er truet med nedleggelse, kan enn i en overgangsperiode, etter samtykke fra foreldreutvalget gå utover maksimalprisen.

– Vi har lagt til grunn at i maksimalprisen skal ligge en vanlig norsk barnehageplass. Ønsker barnehagene særlige tilbud utover dette så kan de i en overgangsperiode kunne gå utover maksimalprisen, sier Øystein Djupedal.

I følge Djupedal kan særlige tilbud for eksempel være at barnehagen ønsker å ansette folk som skal lage varm mat til ungene, eller hvis en musikkbarnehage ønsker å kjøpe inn musikkinstrumenter utover det de kan med et normalt barnehagebudsjett

– Det viktigste nå er å få usikkerheten vekk og at alle vet hvordan barnehagereformen skal finansieres, sier Djupedal. Enigheten muliggjør også at det blir fortgang i byggingen av nye barnehager og at en fortest mulig kan nå full barnehagedekning, sier Djupedal.

Historisk løft

Øystein Djupedal sier at den brede enigheten på Stortinget gir et historisk løft for småbarnsforeldre, samtidig som den fjerner all usikkerhet rundt finansieringen.

Finansieringen av barnehageforliket er på plass, men flere lurer nå på om regjeringen vil velge å ta noen av pengene fra skolefritidsordningene, slik at det foreldrene tjener på å få lavere barnehagepris betyr dyrere sfo-plasser.

Dette har partiene ikke diskutert i forbindelse med forhandlingene.

– Vi er klar over at regjeringen har lagt opp til at skolefritidsordningen blir dyrere. Det er vi imot. Regjeringen har lagt opp til skatteletter for rundt 20 milliarder kroner, og de har lovt 12 milliarder til i inneværende stortingsperiode. Så jeg regner med at de da også har råd til å sikre foreldrene en rimelig pris på sfo-plassene, avslutter Øystein Djupedal, som er veldig glad for å være med på å legge til rette for den fremtidige barnehagepolitikken.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here