Vår siste olje


Leder: Denne uka har vist hvor vanskelig det er å få Norge ut av oljetønna. Det viser reaksjonene på Bellonas oljeutspill.

Tidligere redaktør i NY TID. Nå leder av Senter for global og komparativ idéhistorie.
Email: dag@sgoki.org
Publisert: 2008-08-29

Denne uka begynte så lovende. Mandag fikk miljøstiftelsen Bellona lov til å slippe til orde på NRK med en analyse og konklusjon som gjelder oss alle, nemlig hva som bør skje med den norske oljeproduksjonen i framtida.

I forbindelse med tirsdagens oljemesse som åpnet i Stavanger tirsdag, sa Bellonas nestleder det som for stadig flere i verden blir for nærmest en selvfølge: «Oljeindustrien må bli en del av klimaomstillingen verden trenger. Det er den ikke i dag. Den stevner fram som de alltid har gjort, på jakt etter fossile reserver. I stedet må de innen tre år legge fram en plan for hvordan deres energiprodukter innen 2050 må være rene energibærere.»

Holm påpekte at klimaet i verden ikke tåler at Norges gjenværende olje- og gassreserver blir tatt i bruk. «Skal man nå klimamålene som Norge, EU og FN har satt seg, er det umulig å fortsette å utvinne verdens reserver av olje og gass. Vi snakker ikke om idealisme, vi snakker om en fornuftig og gradvis omstilling av de finansielle plasseringene og eierskapet, slik at man blir en del av løsningen, og ikke bare problemet,» påpekte Bellona-nestlederen

Holm påpeker at det å stille krav om en plan for gradvis omstilling av StatoilHydros energiportefølje, er et realistisk og håndterbart mål. Han mener at det kan den norske regjeringen gjennomføre over de neste to-tre årene.

Det burde ikke være vanskelig å se rasjonaliteten i argumentasjonen, spesielt med den globale oppvarmingen vi nå står overfor.
Samtidig ligger dilemmaet i at Norge har tjent, og tjener, seg styrtrikt på å pumpe opp olje med dagens rekordhøye priser. Som det kom fram i Ny Tid 15. juni i år, har det de siste 40 årene utviklet seg så sterke bånd mellom oljeindustri, lobbyister, meningsledere og politikere at det er vanskelig å komme seg ut av oljeavhengigheten. Men det er fullt mulig å velge en annen vei. Både Costa Rica og Ecuador har de siste årene sagt nei til oljeboring i sine ressursrike områder. Dessverre synes makteliten i Norge å tenke i samme baner som George W. Bush og John McCain, som nå åpner for å bryte et tidligere forbud i USA om offshore oljeboring.

Abonnement kr 195/kvartal

– Olje hjelper klima

Desto viktigere er det derfor at Bellona, som med sine næringskontakter har en ekstra fot inne i det norske maktapparatet, kommer med slik klart tale. Men desto mer skuffende at utspillet blir så latterliggjort og tendensiøst …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?