Vår siste olje

Leder: Denne uka har vist hvor vanskelig det er å få Norge ut av oljetønna. Det viser reaksjonene på Bellonas oljeutspill.
Avatar
Email: dag@nytid.no
Publisert: 29.08.2008

Denne uka begynte så lovende. Mandag fikk miljøstiftelsen Bellona lov til å slippe til orde på NRK med en analyse og konklusjon som gjelder oss alle, nemlig hva som bør skje med den norske oljeproduksjonen i framtida.

I forbindelse med tirsdagens oljemesse som åpnet i Stavanger tirsdag, sa Bellonas nestleder det som for stadig flere i verden blir for nærmest en selvfølge: «Oljeindustrien må bli en del av klimaomstillingen verden trenger. Det er den ikke i dag. Den stevner fram som de alltid har gjort, på jakt etter fossile reserver. I stedet må de innen tre år legge fram en plan for hvordan deres energiprodukter innen 2050 må være rene energibærere.»

Holm påpekte at klimaet i verden ikke tåler at Norges gjenværende olje- og gassreserver blir tatt i bruk. «Skal man nå klimamålene som Norge, EU og FN har satt seg, er det umulig å fortsette å utvinne verdens reserver av olje og gass. Vi snakker ikke om idealisme, vi snakker om en fornuftig og gradvis omstilling av de finansielle plasseringene og eierskapet, slik at man blir en del av løsningen, og ikke bare problemet,» påpekte Bellona-nestlederen

Holm påpeker at det å stille krav om en plan for gradvis omstilling av StatoilHydros energiportefølje, er et realistisk og håndterbart mål. Han mener at det kan den norske regjeringen gjennomføre over de neste to-tre årene.

Det burde ikke være vanskelig å se rasjonaliteten i argumentasjonen, spesielt med den globale oppvarmingen vi nå står overfor.
Samtidig ligger dilemmaet i at Norge har tjent, og tjener, seg styrtrikt på å pumpe opp olje med dagens rekordhøye priser. Som det kom fram i Ny Tid 15. juni i år, har det de siste 40 årene utviklet seg så sterke bånd mellom oljeindustri, lobbyister, meningsledere og politikere at det er vanskelig å komme seg ut av oljeavhengigheten. Men det er fullt mulig å velge en annen vei. Både Costa Rica og Ecuador har de siste årene sagt nei til oljeboring i sine ressursrike områder. Dessverre synes makteliten i Norge å tenke i samme baner som George W. Bush og John McCain, som nå åpner for å bryte et tidligere forbud i USA om offshore oljeboring.

– Olje hjelper klima

Desto viktigere er det derfor at Bellona, som med sine næringskontakter har en ekstra fot inne i det norske maktapparatet, kommer med slik klart tale. Men desto mer skuffende at utspillet blir så latterliggjort og tendensiøst gjengitt som i lederen til VG, Norges største avis, tirsdag. Under tittelen «Bellona for drømmere» påstår VG at Bellona sier at «Norge bør slutte å utvinne olje og gass», uten å nevne med et ord at planene gjelder for over 40 år fram i tid.

VG påstår også: «Med dette utspillet har Bellona tatt et langt skritt til siden i norsk klimadebatt. Det er synd.» Det som ville være synd, var dersom denne gjengivelse var i nærheten av virkeligheten.

VGs sanne ansikt kommer imidlertid fram i neste avsnitt, der det står: «Norge er velsignet med rike olje- og gassressurser. Disse bør og skal utvinnes.» Dette er imidlertid det lange skrittet til siden i norsk klimadebatt, men vel å merke samtidig et steg rett inn i den vanlige, sølete oljedebatten.
Det er ikke overraskende at sjefen i Oljeindustriens Landsforening, Per Terje Vold, raser mot Bellonas klare tale. Men når også administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, påstår at en utfasing av oljeletingen, vil «svekke satsingen på fornybar energi», sier det litt om hvor vanskelig det blir for Norge noensinne å nå igjen miljøforegangsland som Sverige og Tyskland. Tirsdag bekreftet Jens Stoltenberg problemet da han i Stavanger sa at det beste Norge kan gjøre for klimaet, er å øke norsk gasseksport (sic!).

Man er i Norge nå ikke bare blitt gode på oljeleting, men også svært dyktige til å finne på de mest utrolige argumentasjonsrekker, inntil det absurde, for å opprettholde olje- og gassproduksjonen istedenfor å satse på vindkraft eller annen fornybar energi. Det er på tide å få en slutt på galskapen. Selvfølgelig går det ikke an å stenge oljeplattformene i morgen. Men det burde være vårt felles mål på sikt. Det er på tide at fornuftig miljøargumentasjon ikke latterliggjøres av .

Gratis prøve
Kommentarer