Vår tids livsløgn


ORIENTERING 11. APRIL 1970: 9. april var et resultat av det norske offiserkorpsets ettergivelsespolitikk og nesegruse beundring for Hitler-Tyskland og alt det stod for, sier major Svein Blindheim i dette intervjuet.

Email: erling@nytid.com
Publisert: 2020-04-09
       

– Du må ikke sove!
Du må ikke sove!
Du må ikke tro, at du bare har drømt!
Igår blev jeg dømt.
I natt har de reist
skafottet i gården.
De henter mig klokken fem imorgen!

Jeg skaket av frost.
Jeg fikk på mig klær.
Ute var glitrende stjernevær.
Bare en ulmende stripe i øst
varslet det samme som drømmens trøst:

Dagen bakenom jordens rand
steg med et skjær
av blod og brann,
steg med en angst så endeløs,
at det var som om
selve stjernene frøs!

Jeg tenkte:
Nu er det noget som hender. –
Vår tid er forbi – Europa brenner!

(Utdrag av «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland)

Abonnement kr 195 kvartal

– Den 9. april startet i virkeligheten vår store nasjonale livsløgn, sier major Svein Blindheim. – Men sannheten om hva som egentlig skjedde i tiden før og etter krigsutbruddet har aldri kommet for en dag.

Det er harde ord, men major Svein Blindheim vet hva han snakker om. Han er en av veteranene fra kampene i Norge i 1940, medlem av kompani Linge, stabssjef for Milorg i Stor-Oslo. Orientering presenterte han i 1965, kort tid etter hans avskjed med det norske NATO-forsvaret. Han ville ikke mer. Sa nei til fortsatt kapprustning, nei til atomvåpen i det norske forsvar. Begynte som lærer isteden.

– Norge ble jo «tatt på senga» 9. april?

– 9. april var nettopp et resultat av det norske offiserskorpsets ettergivelsespolitikk og nesegruse beundring for Hitler-Tyskland og alt det det stod for, sier Blindheim.

Flere høye militære stod helt fram til krigsutbruddet som medlem av NS og andre mer eller mindre halvfascistiske organisasjoner. De fikk god støtte av flere borgerlige aviser.

– Men forsvaret var for dårlig?

– Forsvarsordningen var vedtatt under en borgerlig regjering og bevilgningene økte i et så raskt tempo under Nygaardsvold at de militære ikke var i stand til å følge opp. Svikten i 1940 var en militær svikt. Mannskapsmessig var vi tyskerne totalt overlegne. Hærens overkommando «oppdaget» ikke før 11. april at Norge var i krig. Tyskerne kunne rykke fram omtrent uten at man møtte motstand noen steder. Fantastisk at tyskerne kunne lande på Fornebu 9. april uten noe forsøk på å stanse dem.

– Men krigshistorikerne gir et helt annet bilde av hva som skjedde …?

– Selvsagt …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?