Var han beruset eller var hun hans elskerinne?


ORIENTERING 9. AUGUST 1969

Avatar
Email: dD@nytid.no
Publisert: 2019-08-15

Vår beundring har aldri vært nesegrus for hverken det ene eller annet blad Kennedy, selv om man med tiden mister sansen for å være kresen når man betrakter amerikansk politikk og dens utøvere. Likevel finner vi å måtte rykke senator Edward Kennedy en smule til unnsetning i forbindelse med bilulykken for en tid tilbake.

Vel kan det tenkes at Kennedy gjorde en stor feil da han ikke meldte fra om ulykken med en gang. Kanskje var han feig, kanskje var han beruset, kanskje var den omkomne kvinnen hans elskerinne. Vi vet ikke, og det interesserer oss ikke. Men disse spekulasjonene kan altså være nok til å ødelegge hans politiske fremtid.

Dette er hva som teller for den jevne amerikanske mann og kvinne. Dette er kriteriet på en politikers evne til å vekke tillit, og et mål på hans moralske vandel.

Samtidig er en Lyndon Johnson ansvarlig for ufattelige myrderier i Vietnam, en Nelson Rockefeller ansvarlig for utbytting i Latin-Amerika, en George Wallace ansvarlig for fortsatt rasehat og brudd på borgerrettigheter, bare for å nevne noen eksempler.

Disse forbrytelsene nevnes ikke i sensasjonspressen. Disse personene stilles ikke i gapestokk av ukebladene. Tvert om, de hylles og omtales med en pietet og glorifisering som grenser til det absurde. Nettopp av den grunn er det kanskje ikke riktig å klandre det amerikanske folket for mye. Men saken avslører likevel en uhyggelig mangel på moralsk vurderingsevne og konsekvens. Enda mer avslører den hvilken enorm maktfaktor den kommersielle populærpressen utgjør.

Abonnement kr 195 kvartal