Vår grense, vårt ansvar!

Verden står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Krig og naturkatastrofer tvinger mennesker fra hjem og familie til et liv på flukt. Desperasjon fører folk ut i små båter over Middelhavet i håp om en bedre fremtid. Mange risikerer både eget og sine barns liv, siden Europa er eneste vei ut av elendigheten. Her […]

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Verden står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Krig og naturkatastrofer tvinger mennesker fra hjem og familie til et liv på flukt. Desperasjon fører folk ut i små båter over Middelhavet i håp om en bedre fremtid. Mange risikerer både eget og sine barns liv, siden Europa er eneste vei ut av elendigheten. Her møtes de med tilnærmet stengte grenser og en grensevakt som aktivt jobber for å holde dem ute. Etter at Schengen-avtalen med tilhørende Dublin-traktater trådte i kraft, har situasjonen for flyktninger i Europa blitt verre. Dublin-traktatene legger strenge føringer for hvordan asylsøkere skal behandles. Søknadene skal behandles av det første landet asylsøkeren ankommer, og reiseselskaper som tar med flyktninger uten visum, blir pålagt å betale for å få dem sendt tilbake til opprinnelseslandet. I tillegg har EU brukt store summer på å holde flyktninger ute ved å bygge murer og gjerder, de har brukt store ressurser på grensekontrollen, og støttet afrikanske stater som vil bidra til å holde folk borte fra Europa, uavhengig av den demokratiske situasjonen. Norge må ta ansvar. De sørlige EU-statene er i en presset situasjon. Den økonomiske og sosiale krisen er fortsatt høyaktuell, samtidig som landene står så godt som alene om å håndtere de store flyktningstrømmene. Kapasiteten er sprengt. Gjennom Dublin-traktatene har de mektigste landene i nord fraskrevet seg alt ansvar for å håndtere de mange asylsøknadene. Selv i disse dager fortsetter Norge å returnere asylsøkere tilbake til ankomstlandet. Det ser ut til at «ute av syne, ute av sinn» er holdningen som legger grunnlaget for EUs immigrasjonspolitikk. Dette kan ikke fortsette. Norge må ta sin del av ansvaret.

Situasjonen for flyktninger i Europa har blitt verre.

Forrige uke forsøkte 11 000 flyktninger å krysse Middelhavet i utrygge båter og små joller på veien mot Europa og en bedre fremtid. 800 av disse døde da et skip kantret. Hittil i år har over 1700 mennesker mistet livet på den utrygge ferden over havet. Etter den forferdelige ulykken i forrige uke er det på tide med handling. Gjennom Schengen-samarbeidet er Italias yttergrense også vår yttergrense. Flyktningekatastrofen ved Lampedusa i 2013 fikk mye oppmerksomhet, og reaksjonene var store da det det ble internasjonalt kjent at Italia hadde forbud mot å hjelpe flyktninger i båter. Landets redningsmannskap kunne bare hjelpe flykninger som allerede lå i vannet. Det EU-finansierte prosjektet Mare Nostrum ble italienernes svar på katastrofen ved Lampedusa, et etterlengtet redningsprosjekt der oppgaven var å redde flyktninger i nød. Mare Nostrum er i dag overtatt av EUs grensepoliti, Frontex, og erstattet med Triton, hvor oppgaven er å sikre at udokumenterte flyktninger ikke kommer inn i Europa. Det har blant annet blitt gjort ved å skyve flyktningebåtene ut i internasjonalt farvann. Som medlemmer av Schengen må Norge støtte opp om EUs innsats i Middelhavet – men vi kan ikke la oss begrense av den. Å sende et skip i august er for lite og for sent. EU har besluttet å tredoble innsatsen i Middelhavet, men ønsker ikke å utvide Tritons mandat eller patruljeringsområde. Vi må ta ansvar selv om EU sluntrer unna de viktigste oppgavene. Vi må slutte å sende asylsøkere til land som ikke har tilstrekkelige system for å behandle dem, og vi kan ikke sitte å se på at mennesker dør på vei til vår grense.  


  Kjølberg Moen er leder i Ungdom mot EU. aasa@umeu.no Politiske ungdomsorganisasjoner som deltar i denne spalte: Unge Venstre, Grønn Ungdom, Fremskrittspartiets Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Europeisk Ungdom, Ungdom mot EU, Røde Ungdom, Unge Høyre, KrFU, Senterungdommen og AUF.  

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here