Våpensalg

Du Far, hva er Raufoss? spør barnet i Johan Borgens klassiske kåseri over logikken i norsk våpenhandel. Fars utfordring er å forklare hvorfor Norge skal selge våpen og ammunisjon til land som ikke er i krig – og altså ikke trenger våpnene – mens vi ikke skal selge våpen til krigførende land – som altså […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 27.03.2003

Du Far, hva er Raufoss? spør barnet i Johan Borgens klassiske kåseri over logikken i norsk våpenhandel. Fars utfordring er å forklare hvorfor Norge skal selge våpen og ammunisjon til land som ikke er i krig – og altså ikke trenger våpnene – mens vi ikke skal selge våpen til krigførende land – som altså trenger dem.

Det er vel tvilsomt om Borgens hensikt med å påpeke den logiske bristen var at norske politikere skulle akseptere salg av våpen til krigførende land. Like fullt er det det som har skjedd. Nyhetsbyrået NorWatch, som drives av Framtiden i våre hender, har funnet ut at den norske våpeneksporten til USA er firedoblet etter 11. september 2001, og at den har økt de to første månedene i år. Også eksporten til Storbritannia har økt.

Konsekvensen er at Norge leverer en betydelig mengde ammunisjon og annet utstyr til land som fører en folkerettsstridig krig i Irak. Riktignok har den norske regjeringen ennå ikke klart å bestemme seg for om krigen bryter med folkeretten – de fører en slags argumentasjon om at krigen ikke er i tråd med, men heller ikke et brudd på, folkeretten. Like fullt er det Norges offisielle holdning at vi ikke støtter krigen, fordi den ikke har noe mandat fra FN. Samtidig som vi bokstavelig talt leverer skytset.

Norges allierte i Nato er underlagt et annet våpen- og ammunisjonseksportregime enn andre land. Det er selvsagt ikke unaturlig at de landene Norge faktisk har valgt å alliere seg med – uansett hva man måtte mene om den saken – behandles annerledes enn øvrige stater i verden. I prinsippet er det disse landene Norge skal kjempe sammen med dersom vi, eller et alliert land, blir angrepet. Dersom våre allierte også hadde forholdt seg til at Nato faktisk har påtatt seg ansvar for deres sikkerhet, ville Norge hatt en vetomulighet overfor uønsket bruk av våpnene.

Disse forutsetningene brister når USA og Storbritannia bryter med sine Nato-allierte, og går til en folkerettsstridig, illegitim krig på egen hånd. Da agerer de ikke lenger som Norges allierte.

Skaden ved det norske bidraget til krigen er i stor grad allerede skjedd. Vi innser at et press på USA for ikke å bruke allerede innkjøpte norske våpen og norsk ammunisjon ville være dødfødt. Men det ville vært et klart signal til USA og Storbritannia, om man innstilte den norske eksporten når de to landene er i krig.

Kommentarer