Våpen, narko og soya

Av den fantastiske, artsmangfoldige regnskogen i Paraguay er bare fem prosent igjen. Soyaproduksjon har mye av skylden.

Avatar
Email: lyng@fst.no
Publisert: 18.05.2017

Soya er en av de viktigste bestanddelene i det globale samfunnets plan for å ernære verden. Man finner soya overalt i dagens matprodukter, fra sjokolade og iskrem til babymat og kjøttfarse. Soya er også hovedingrediensen i kraftfôret våre husdyr blir fødd opp med.

Norsk landbruk og fiskeoppdrettsnæring er i dag helt avhengig av soya i kraftfôrproduksjon. Én gang i måneden kommer et skip til Denofa AS i Fredrikstad med fôrsoya fra Mato Grosso, Brasil for å tilfredsstille behovet. Myndighetene insisterer på at denne soyaen kun kommer fra utvalgte produsenter og tilfredsstiller norske krav til «renhet»: Den skal ikke være dyrket på avskoget mark eller være genmodifisert, og bruken av sprøytemidler skal være begrenset.

Et feilspor. Transporten av soya fra Mato Grosso til Norge strider imot alle prinsipper i arbeidet mot klimaendringer og for miljøbeskyttelse. Soya er det viktigste produktet i internasjonale monokulturer – ensidig dyrking av én vekst over store arealer, som utarmer jordsmonnet og ødelegger det økonomiske grunnlaget for småbøndene. Selv om de «norske» soyabøndene i Mato Grosso angivelig ikke representerer normalen i internasjonal matproduksjon, fremstår soyaindustrien ellers nærmest i samme liga som narko- og våpenhandelen.

I tillegg til Sør-Amerika er også USA, Kina og India storprodusenter av soya. Både soya, mais og bomull er gjenstand for genmanipulering samt intensiv sprøyting. Hele denne næringen er en fortsettelse av 1960-årenes perfeksjonering av hveteproduksjonen for å løse verdens ernæringsproblem. I dag er soya og mais blitt to av de viktigste internasjonale basisvarene. Men satsingen på monokulturer og storskaladrift er et feilspor og vil ikke løse verdens ernæringsutfordringer på sikt. Befolkningen utsettes for stadig sterkere cocktailer av miljøgifter, og miljøet ødelegges på grunn av utarming av jorden og giftutslipp.

Soyaindustrien fremstår nærmest i samme liga som narko- og våpenhandelen.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer