Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Vandets magt

Historiens hjul og vannets makt
Forfatter: Terje Tvedt
Forlag: Dreyer, (Norge)
HISTORIE / Terje Tvedt bryder nogle forskningsmæssige normer ved at se vandhjulet i højere grad end dampmaskinen som den egentlige drivkraft bag den industrielle revolution. Det handler om vand, og ikke kulturel overlegenhed.

Vi lever i en tid, hvor ny teknologi er i gang med en radikal omformning af relationer mellem mennesker. Det skaber nye måder at organisere arbejdet og samfundet på, og med god grund taler mange om at den fjerde industrielle revolution sker lige nu.

Derfor har det også særlig relevans at se tilbage og prøve at forstå, hvad der skete under den første industrielle revolution, som totalt overraskende brød igennem i årtierne omkring 1800. Der er ingen tvivl om, at England står helt centralt i denne udvikling – og det store spørgsmål er stadig hvordan det kan være et en tåget ø i Nordsøen kunne løbe med denne ære, mens åbenlyse vækstområder i Sydøstasien tilsyneladende tabte kapløbet. Og dette bliver jo særlig interessant i lyset af at navnlig Kina i nyere tid har foretaget et bragende comeback og på mange måder er ved at sætte sig på i global lederrolle.

Vandlandskaber

Denne store udfordring har norske Terje Tvedt taget på sig, og det er nu blevet til en mageløs ny bog, hvor han kommer med en ny og stærkt original fortolkning af, hvad det egentlig var der skete. Det gør han ved at bryde med en forskningstradition, hvor vestlige værdier og traditioner er gjort til historiens naturlige målestok. Det nytter selvfølgelig heller ikke noget med et andet geografisk tyngdepunkt i fortolkningen – det skaber en anden form for skævridning. Derfor har Tvedt foretaget en rejse mellem 11 forskellige lokaliteter, og for at gøre det enorme materiale sammenligneligt fokuserer han på tre forskellige økonomiske sektorer.

Den første er transport. Evnen til at flytte tung last over store afstande er en vigtig forudsætning for ekspansion af handel og markeder. Hertil kommer tekstilproduktion, som på det tidspunkt var ganske central i alle 11 lande, og det var i bomuldsindustrien at den moderne arbejderklasse opstod. Endelig står jernindustrien som den tredje faktor, for den skabte grundlaget for teknologiske landvindinger og åbnede mulighed for fremstilling af præcise redskaber – alt fra dampmaskiner og vandhjul til våben.

Her bør vi løfte lidt af sløret ved at fortælle, at Tvedt bryder nogle forskningsmæssige normer ved at se vandhjulet i højere grad end dampmaskinen som den egentlige drivkraft bag den industrielle revolution, og sammenligningen går derfor på, hvordan lande og imperier forstod at fungere i sameksistens med det forhåndenværende vandlandskab.

Osmannernes nedtur

Et godt eksempel er i denne sammenhæng Det Osmanniske Rige. Omkring 1800 var det en vældig stormagt, som herskede over enorme landområder, men det var også lige der, den lange nedtur begyndte at tage fart. En almindelig forklaring er, at riget alt for længe blev hængende i religion og tradition. Islam er blevet betragtet som stiv konservatisme, og rigets ledere valgte endda en islamisk kurs, der var uforenelig med modernitet og forandring. At det enorme magtcentrum henimod slutningen af det 19. århundrede var smuldret i så alvorlig grad, at det blev betegnet som kontinentets ’syge mand’ var efter den normale forklaringsmodel mere eller mindre selvforskyldt.

Imidlertid kom truslen udefra, og det skete i første omgang i tekstilindustrien. Navnlig håndvævede tæpper havde i århundreder været osmannernes største eksportvare, og den havde bragt stor velstand. Men hovedparten af produktionen foregik i tusinder at mindre virksomheder, som lå spredt rundt om i riget. Der blev produceret i større format, men næsten udelukkende på de få steder, hvor der var helårsvandløb. Her kunne det nemlig lade sig gøre at drive produktionen med kraft, som store vandhjul kunne levere.

Truslen fra navnlig England kom som en klar demonstration af vandets magt. Den osmanniske produktion havde været så tungt baseret på småvirksomheder fordi det var relativt få og ofte fjerntliggende steder i riget, hvor vandbaseret storproduktion var mulig, og med den industrielle revolution fik England så det afgørende forspring, fordi man kunne bygge de nye fremskridt massivt på udviklingen af en anden af de tre sektorer, Tvedt opererer med i sin analyse. Det var transportsektoren, der foretog kvantespring. Hvor karavaner var et tegn på velstand og magt i Det Osmanniske Rige, revolutionerede den industrielle revolution transportvejene. Skibe og pramme kunne transportere langt større mængder varer, effektivt og billigt, og med et kom kamelen til at stå som en arkaisk transportform. England blev fluvialeret, som det hedder.

Kulturel arrogance

Det vil være for omfattende at komme omkring alle de dele af verden, Tvedt har undersøgt i forbindelse med denne omfattende analyse. Vi lader derfor Det Osmanniske Rige stå som gyldent eksempel, mens det lige skal nævnes, at et gennemgående tema hele vejen igennem er vand og transport.

Lidt efter lidt aflives de traditionelle forklaringsmodeller.

Kernen i alt dette er, at han gennem bogen lidt efter lidt afliver de traditionelle forklaringsmodeller. De bygger på, at den industrielle revolution primært byggede på europæiske værdier, og det har gennemsyret historieskrivningen med kulturel arrogance.

Historien om den industrielle revolution bliver dermed til fortællingen om hvad det er, vi i den vestlige verden gør galt i moderne tid. Hvad enten det drejer sig om Sydsudan, Kina, Afghanistan eller Libyen, er denne bog en påvisning af, hvordan vi stadig lader os styre af vores indgroede tro på vores kulturelle, moralske og materielle overlegenhed, og det fører til at vi alt for ofte undervurderer de, der ikke deler disse tankesæt eller værdier.

Hvis vi endnu ikke har lært det, kan det med andre ord betale sig at læse Terje Tvedts grundige analyse for at lære, hvor vi tog fejl i forbindelse med den , dustrielle revolution#.

Hans Henrik Fafner
Hans Henrik Fafner
Fafner er fast kritiker i Ny Tid. Bosatt i Tel Aviv.

Du vil kanskje også like