Vammel servering av Lama


SPIRITUALITET: Når vår felles framtid skal forsvares, trengs det mer enn plattheter om betydningen av harmoni og kvinnelig maktovertakelse.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2019-08-13
        Power and Care. Toward Balance for our Common Future – Science, Society and Spirituality
Forfatter: Tania Singer ,Matthieu Ricard
MIT Press, USA

Denne boken er skrevet etter en konferanse om makt og omsorg i Brüssel i januar 2018, hvor Dalai Lama, blant mange andre, var deltaker.

Boken var mitt første skriftlige møte med Hans hellighet, og den ga ikke mersmak. Hva skyldes det? Først og fremst den overdrevne troen på at en buddhistmunk er så uendelig mye klokere enn oss andre. Det han i virkeligheten gjør, er å lire av seg kunnskapsløse alminneligheter og plattheter. Her kommer det tydeligvis bare an på hvem som snakker, ikke på hva som blir sagt. Hvis du og jeg hadde sagt det samme, ville det naturligvis ikke hatt samme effekt.

Han har ikke peiling

Denne boken er delvis en intervjubok, og Dalai Lama understreker hele tiden at han ikke har kunnskaper nok om det han uttaler seg om, men intervjuerne tror ham ikke. Vel, jeg tror ham. Mannen har faktisk ikke peiling. Han minner ganske mye om paven i måten han uttaler seg på: svevende, upresist og uten kunnskaper. Han uttaler seg i et kunnskapsmessig tomrom, med en hulhet som man skal være temmelig nesegrus beundrende for å tolke som klokskap. Jeg spør meg selv hvorfor så mange mennesker rundt i om verden beundrer denne mannen. Han er nok langt mer spennende som foredragsholder. Han har sikkert stor personlig karisma, men i skriftlig form kommer ikke denne karismaen til syne.

Alt som sies i denne boken, er kledd i kitschens gevanter, av typen: «Gjennom materiell utvikling alene finnes det ingen garanti for at man kan utvikle seg til å bli et lykkelig menneske, eller at man kan skape en lykkelig familie.» Så sant, så sant. Problemet med litterær kitsch er at det som står der, er livløst – selv om det er akk så sant.

Forkynnelse

Samtlige av Dalai Lamas uttalelser som gjengis, er så korrekte. Det verste er likevel at han etter hvert begynner sin – jeg vil kalle det forkynnelse – med å ønske seg et fullstendig konfliktfritt samfunn. Hallo: Hvem ønsker seg et konfliktfritt samfunn? Greit nok at ingen ønsker seg død og elendighet, men et samfunn uten konflikter? Nei takk. Konflikt behøver ikke nødvendigvis bety krig. Enda …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?
Abonnement halvår kr 450
       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)