Valgkompromiss skapte bitterhet

Gjennom tre døgn forhandlet valgkomiteen på SV-landsmøtet om sammensetningen av det nye sentralstyret. Da landsmøtesøndagen rant var kompromisset nesten på plass. Og bitterheten til å ta og føle på. I bytte mot et løfte fra sentrale nettverksmedlemmer om at nettverket vil bli nedlagt, gikk SV-ledelsen med på å kaste ut støttespillere fra sentralstyret.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 16.03.2001

Fra forberedende valgkomités hånd var det blant annet planlagt at innvandrerrepresentasjonen i sentralstyret skulle styrkes, med Akhtar Chaudhry og Eva Kahn som møtende varamedlemmer. Men da valgkomiteens innstilling kom på bordet søndag, var Kahn helt ute og Chaudhry skjøvet ned fra første til tredje vara. Det betyr i praksis at Chaudhry bare en sjelden gang – når minst to medlemmer med stemmerett melder forfall – får stemmerett på sentralstyremøtene i SV.

– Jeg er svært sint, sa en opprørt men kontrollert Choudhry fra talerstolen på landsmøtet. Choudhry gjorde det imidlertid klart at han ikke stilte seg bak et forslag om å snu opp ned på varalisten, slik at han hadde rykket opp fra tredje til første vara. Overfor Ny Tid understreker Choudhry at det ikke er på egne vegne han er opprørt, men på vegne av etniske minoriteter som setter sin lit til SV som deres parti.

Det andre stridsspørsmålet som ble reist var kampen mellom Telemark SVs Henriette Westhrin og Nordland SVs Åsa Elvik som møtende vara til sentralstyret. Westhrin, som fra før satt i sentralstyret, var opprinnelig foreslått av forberedende valgkomite som medlem av arbeidsutvalget, SVs toppledelse. Da valgkomiteen la fram sin innstilling, gikk flertallet inn for å sparke henne helt ut. Det samme gjaldt forbundssekretær i El- og IT-forbundet, Henning Solhaug.

Årsaken var kompromisset valgkomiteen hadde søkt å komme fram til, mellom medlemmer og ikke-medlemmer av nettverket mot høyredreining. Nettverksmedlemmene hadde på forhånd gjort det klart at de måtte få folk inn i sentralstyret som de kunne stole på. Deres krav var Åsa Elvik og Sonja Tinnesland fra Stavanger. Da måtte Westhrin og Kahn ut. Det var et kompromiss flertallet i valgkomiteen – og SV-ledelsen – godtok. Alternativet hadde vært kampvoteringer på nær sagt samtlige plasser. Og at SV-nettverket hadde bestått.

– Blir ikke dette vedtatt, så vet jeg ærlig talt ikke hva som skjer, sa SV-nettverkets Knut Kjeldstadli i debatten.

– Jeg håper dette er siste gangen jeg blir trua til å stemme på en bestemt måte på et landsmøte. Hvis dette er uttrykk for nettverkets arbeidsmetoder, da er det ikke plass til oss alle i SV, repliserte Signe Ann Jørgensen fra Aust-Agder.

Westhrin tapte avstemningen mot Elvik med 79 mot 101 stemmer. Og etterpå gikk Knut Kjeldstadli på talerstolen og lovet, på vegne av seg selv og en rekke andre framstående medlemmer av SV-nettverket, at de ville arbeide for at nettverket skal legges ned.

Kommentarer