Valgerds metode

Kulturministeren retter skytset mot Ny Tid, Friheten og Morgenbladet.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

La det være helt klart: Gjennom de siste par årene har statens skvis overfor aviser som Ny Tid tiltatt betraktelig. For det første har Ny Tids pressestøtte stått nominelt bom stille siden forrige århundre – reelt sett altså falt år for år. For det andre har statseide Posten økt sine portotakster dramatisk. For det tredje har inntektene fra statsannonser kollapset.

Nå foreslår kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, etter ønske fra et flertall på Stortinget av regjeringspartiene og Frp, å legge om pressestøtten for det som kalles «ymse publikasjoner», med den konsekvens at Ny Tid taper en fjerdedel av pressestøtten. Også Morgenbladet, Friheten og den kvenske avisa Ruijan Kaiku rammes hardt. Vinnerne er kristen-avisene Korsets Seier, Magazinet og Norge i dag.

Da kulturministeren la fram kulturbudsjettet onsdag, ga hun klart uttrykk for at hun med dette har fulgt opp Stortingets vedtak – og levnet ikke særlig tvil om at hun ikke synes forslaget er særlig godt. Da framstår det som en smule underlig at hun faktisk fremmer endringsforslaget.

Det Stortinget har bedt henne om er nemlig bare å vurdere en omlegging, «for eksempel slik at 50 pst. fordeles som i dag, 25 pst. fordeles etter opplaget størrelse, og 25 pst. fordeles etter utgivelsesfrekvens.» Stortinget har altså gitt kulturministeren anledning til å vurdere – og forkaste – en slik ordning. I stedet har Svarstad Haugland noe motstrebende anbefalt den. Vi forventer selvsagt da at regjeringspartiene, og særlig KrF, stanser forslaget i Stortinget. Ja, vi har faktisk et klart håp om at så vil skje.

Det som nå skjer, er en konsekvens av omleggingen av pressestøtten for fem år siden. Den gang gikk man over til mer objektive kriterier for tildeling for de fleste aviser, mens man for «ymse publikasjoner» gikk bort fra objektive kriterier. I stedet har aviser som Ny Tid, Morgenbladet og Dag og Tid vært prisgitt øremerkede tilskudd fra Stortinget. Disse tilskuddene har for Morgenbladets og Ny Tids del stått stille, mens de har økt noe for Dag og Tid.

Imidlertid har Fremskrittspartiet sørget for at også de tre kristne avisene har kommet inn i budsjettposten, i første omgang med beskjedne tilskudd på 5-600.000 kroner. Det er ingen tvil om at dette er beskjedent sammenliknet med Ny Tids 1,8 millioner, Morgenbladets 2,1 eller Dag og Tids 2,5 millioner. Problemet er imidlertid at verken kulturministeren eller kulturkomiteen på Stortinget legger inn midler som står i forhold til antallet støtteberettigede aviser.

Men det er verre enn som så: Når kulturministeren foreslår denne endringen, velger hun å flytte en rekke publikasjoner ut av potten. Blikk, Klar Tale, Folket, Samora og Dag og Tid tar med seg sine gamle støttebeløp til andre budsjettposter, og skjermes således mot kutt. Heller ikke det skal vi protestere mot. Problemet er bare at regningen som faller på Ny Tid og Morgenbladet dermed blir enda større.

Men det er verre enn som så: Ved å skjerme et stort antall publikasjoner fra kutt, er det i praksis bare Ny Tid som står i fare for en rask død, og da håper vel Valgerd at protestene blir beskjedne. Morgenbladet, da? Også for dem er dette dramatisk, og innebærer en delvis reversering av avisas framgang siden de fikk nye eiere. Men Valgerd satser på at Morgenbladet sikres overlevelse gjennom tilskuddene fra stiftelsen Fritt Ord, og at hun dermed ikke skal holdes ansvarlig for deres død. Men det kulturministeren gjør, er nettopp det mange fryktet da Fritt Ord gikk inn og støttet Morgenbladet økonomisk: Hun velter ansvaret over på en privat stiftelse, hun tar (deler av) hva Fritt Ord har gitt. De som hevder Fritt Ord-støtten undergraver offentlige støtteordninger, får vann på mølla.

Det er grunn til å være helt ærlig overfor Ny Tids lesere: Det skal betydelig innsats til fra styre, redaksjon, administrasjon og ikke minst avisas venner og støttespillere for at vi skal overleve Valgerds kutt. Vi vet ikke om det går, men vi vet at vi skal slåss for avisas overlevelse uansett. Vi håper at også dere som leser avisa har tro på at vi skal få det til.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here