Bestill sommerutgaven her

Vaksinetvang – noen korreksjoner

Avatar photo
Trond Skaftnesmo
Skaftnesmo er naturforvalter fra NMBU, filosof fra UiO, lærer og forfatter. Hans seneste bok er Evolusjonens kilder (2017).
TILSVAR / Forfatter Trond Skaftnesmo kommenterer NY TIDs omtale av boken Vaksinetvang.

Det er flott at NY TID tillater seg et kritisk blikk på «medisinens hellige gral». Men noen påstander i omtalen av boken «Vaksinetvang» trenger korrigering og nyansering. Jeg vil nevne fem punkter:

  1. Det vises til et sitat fra boken mht. hvilke sanksjoner en risikerer i ulike land om en ikke følger statens vaksineprogram: «Staten kan true med å ta fra deg barna dine. Eller barna kan vaksineres på skolen uten din viten og vilje.» Anmelder hevder kilden som oppgis (4) ikke er å finne på nettstedet. I (4) er artikkelen og nettstedet oppgitt, men ikke nettadressen. Men googler du tittelen – «Is the medical community invading your family» (bruk hermetegn!), kommer artikkelen opp øverst på listen. Det går like greit i Google som i DuckDuckGo. Denne artikkelen viser til lover som åpner opp for en slik praksis. Et eksempel: «B23-0171 (=Minor Consent for Vaccinations Amendment Act of 2019) places vaccines in a special category to allow legally unaccountable individuals to persuade a minor child to get vaccinated without the knowledge or consent of the parent.»
  1. Det refereres til et eksempel fra Vaksinetvang angående Australias No jab, No pay-prinsipp. NY TID har funnet ut at «det faktisk finnes fritak – hvilket ikke nevnes i boken. […] Man kan faktisk få fritak hvis en godkjent lege bekrefter at det finnes medisinske kontraindikasjoner …» Men om en går inn på den nettsiden NY TID viser til, vil en bare finne én godkjent kontraindikasjon, nemlig anafylaktisk sjokk, som er en akutt og livstruende allergisk reaksjon umiddelbart etter vaksinasjon. Derimot er det listet opp 18 relevante kontraindikasjoner som ikke skal kunne gi fritak, herunder det som enhver lege normalt ville se etter – «en familiehistorie med negative vaksinereaksjoner rett etter vaksinering». Dette gjelder any adverse events, dvs. uansett type og alvorlighetsgrad. Fritakene er altså ikke mye verdt når det kommer til stykket. Til dette kommer at leger som gir mange fritak kan risikere sanksjoner fra helsetilsynet, hvilket ytterligere begrenser mulighetene for medisinsk fritak.
  2. Det gis inntrykk i omtalen av at FrP kun har forfattet en uttalelse om obligatorisk vaksine for barn. Det stemmer ikke. De har et landsmøtevedtak fra mai 2019, der de går inn for tvangsvaksinering.
  3. Ja, Pfizer har brukt ekte placebo i sine tidlige studier på koronavaksinen. De ble pålagt det av FDA, som igjen var under sterkt press fra vaksinekritikere i USA på dette punktet. Om de har gjort dette på riktig vis (det gjenstår å se!) står det i den sterkeste kontrast til alle andre vaksiner oppført på det obligatoriske vaksineprogrammet. Vi burde altså spørre oss: Hvorfor har så ikke de andre vaksinene gjennomgått samme standardprosedyre? Det er dette spørsmålet Vaksinetvang fokuserer på.
  4. NY TID savner mer «koronarelatert informasjon». Det er forståelig, og mer vil komme i 2. opplag. Boken ble avsluttet før noen koronavaksine var ferdig utprøvd. Men den har grundige referanser til de vaksineforsøk som skjedde i etterkant av SARS-CoV-1 (2003). Disse erfaringene var så skremmende at selv ihuga vaksinepromotører, som Peter Hotez og Paul Offit, har advart mot den hasteutviklingen som har skjedd med de nye koronavaksinene. Children’s Health Defense skildrer problemet slik: Scientists first attempted to develop coronavirus vaccines after China’s 2002 SARS-CoV outbreak. Teams of US & foreign scientists vaccinated animals with the four most promising vaccines. At first, the experiment seemed successful as all the animals developed a robust antibody response to coronavirus. However, when the scientists exposed the vaccinated animals to the wild virus, the results were horrifying. Vaccinated animals suffered hyper-immune responses including inflammation throughout their bodies, especially in their lungs. Researchers had seen this same “enhanced immune response” during human testing of the failed RSV vaccine tests in the 1960s. Two children died.Selv lederen for USAs Coronavirus Task Force, NIAID-direktør Anthony Fauci, har advart: The issue of safety, something that I wanna make sure the American public understand. […] Does the vaccine make you worse? And there are diseases in which you vaccinate someone, they get infected with what you are trying to protect them with, and you actually enhance the infection. You can get a good feel for that in animal models. So that’s going to get interspersed at the same time that we are testing. We´re going try and make sure we don’t have any enhancement. The worst possible thing you can do, is vaccinating someone to prevent infection and actually make them worse.

Den livsfarlige immunreaksjonen, som er kjent også fra andre vaksiner, førte til massedød blant forsøksdyrene som ble testet for vaksine mot SARS-Cov-1. Men reaksjonen kom altså først ved eksponering for det naturlige koronaviruset, eller et virus av samme familie. Effekten ble avdekket med dyreforsøk. Men det har man ikke tatt seg tid til for SARS-CoV-2. Fauci, som er kjent for å snakke ut av begge munnviker, var altså i stand til å begå «det verste du kunne gjøre».

Trond Skaftnesmo

Lenker:

Here’s why Bill Gates wants indemnity.. Are you willing to take the risk?

Faucci speaks about Caccine induced disease enchantement


NY TIDs omtale av boken Vaksinetvang kan du lese her

- egenannonse -

Siste kommentarer:

INTELLEKTUELLE:

Den ‘russiske verden’

MILITÆRINDUSTRI:

NATO – en allianse for det 21. århundre?

RUSSLAND:

Antikrigsmotstand i Russland

Siste artikler

Den ‘russiske verden’

INTELLEKTUELLE: Belarusiske og ukrainske intellektuelle har anvendt postkolonial teori på Russland siden 1990-tallet – men har stort sett blitt ignorert i Vesten. NY TID presenterer her heller stemmene fra «grenselandene».

Fra istykkersprengte avfallsbunkere

DIKT: Leseren av denne boken advares mot å lese for store partier sammenhengende. Man risikerer da at det starter en vilter språkmaskin oppe i hodet, slik at man selv begynner å skrive bøker.

Hellestveits metode

UKRAINA: Alle påvirkes av krigen i Ukraina: både familiers økonomi og offisielle budsjetter, bistandskutt, militær opprustning, global energipolitikk, atompolitikk og ikke minst blokkpolitikk, dessuten skaper den økt spenning kloden rundt. Så hvor er overblikket, eller en dypere forståelse? Forsker Cecilie Hellestveit har med sin nye bok Dårlig nytt fra Østfronten dessverre foretatt en gedigen 'cherry-picking' av kilder og argumenter der hun baklengs beleilig utvikler det som bekrefter det allment akseptable.

Hva kjennetegner egentlig NETFLIX?

Netflix: Medieprofessor Amanda Lotz gir noen interessante perspektiver på de globale strømmetjenestenes forretningsmodeller og Netflix’ suksess.

Skeiv norsk historie: 29 tankevekkende intervjuer

FOTOBOK: Skeive ikoner tar for seg en generasjon som levde med frykten for aids, utestengning og kriminalisering – og ikke minst med smerten fra mangelen på forbilder.

Hvordan flertallets meninger skapes av mediene

OFFENTLIGHET: Precht og Welzer vil ha mer «velment strid» om synspunkter – ikke sosiale mediers utdefinering, personorientering og opphisselsesproduksjon. Boken deres har blitt møtt med alt fra total avvisning og nølende aksept til detaljkritikk.

Fascinerende fascisme og forførende førere

NEOFASCISME: Har mange fremdeles fascistiske lengsler i dag, eller kan man alltid skylde på forførende ledere? Et nærmere dykk ned i den 100 år gamle italienske fascismen og dens etterkommere sier noe om hvilke farer vi nå sannsynligvis står overfor.

Vi mangler troen, ikke troen på Gud, men en tro på verden

FILOSOFI: Det immunitære demokrati. Ifølge den italienske filosofen Donatella Di Cwesare, eksisterer i dag en politisk kultur styret af frygten for den fremmede og fremtiden, et skindemokrati til fordel for sikkerhed, kontrol og kortsigtede konkurrencehensyn. Og de som anser sig selv som «liberale» i dag, har meget lidt at stå imod de irrationelle impulser og beslutninger der styrer markedet og jagten på den kortsigtet vinding.

Jeg var helt ute av verden

Essay: Forfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Er Spania en terrorstat?

SPANIA: Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.

Er det noen grunn til å juble over koronavaksinen?

COVID-19: Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?

De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien

Militært: Vi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?

Hjemlengsel

Bjørneboe: Jens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.

Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokka

Y-BLOKKA: Fem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

Tangen: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Michael Moores nye film: Kritisk til alternativ energi

MiljøFor mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.

Pandemien vil skape en ny verdensorden

Mike Davis: Ifølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.

Sjamanen og den norske ingeniøren

SAMHOLD: Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.

Hudløs eksponering

Anoreksi: Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.