Vagt om Nordområdene

Leder for SVs internasjonale utvalg i Troms, Arne-Johan Johansen, setter i en kronikk i Ny Tid #42 fokus på Nordområdene. Hans innspill avviker på enkelte sentrale områder fra utenriksminister Jonas Gahr Støres presentasjon av handlingsplanen Barents 2020 i Tromsø 10. november. Johansens hovedpoeng, at Norge bør sette egne krav i baksetet fremfor miljøsikkerhet og vern, […]

Leder for SVs internasjonale utvalg i Troms, Arne-Johan Johansen, setter i en kronikk i Ny Tid #42 fokus på Nordområdene. Hans innspill avviker på enkelte sentrale områder fra utenriksminister Jonas Gahr Støres presentasjon av handlingsplanen Barents 2020 i Tromsø 10. november.

Johansens hovedpoeng, at Norge bør sette egne krav i baksetet fremfor miljøsikkerhet og vern, finner vi lite av i handlingsplanen. At SV her er taperen i Regjeringen var klart allerede før Soria Moria. Barents 2020 signaliserer: ja takk, begge deler. Høy aktivitet av enhver art skal sikre Norges interesser, og gi oss muligheten til å legge premissene også for miljøregimet.

Johansen etterlater et par spørsmål ubesvart:

– At Norge og Russland må finne frem til en enighet er selvsagt, men på hvilke områder? Delelinjespørsmålet er bare en bit i dette puslespillet. Enighet om fiskerivernsonen rundt Svalbard og deretter de kommende sokkelkravene kan vise seg å bli langt vanskeligere for Norge å oppnå enighet om.

– Hvem skal støtte opp under Norges politikk i området, enten dette dreier seg om energiutvinning eller vern? En gang i tiden hadde vi amerikanske atomvåpen i ryggen; nå kan vi oppleve at USA, Russland og EU finner sammen og setter dagsorden for regionen. Da holder det ikke å komme trekkende med FN. Støtter Johansen UDs ønske om økt kanonbåtdiplomati. Og et EU-medlemskap er vel neppe aktuelt?

– Tror Johansen på et unikt regime for de «norske» områdene, der våre naboland i nord satser for fullt på suverenitet og energi? Danmark kartlegger for øyeblikket mulige sokkelkrav nord for Grønland; håpet er at de kan sikre seg alle ressurser på og under havbunnen helt til Nordpolen! Russland avventer de norske kravene før de vil offentliggjøre sine krav, men erfaringsmessig kan vi neppe forvente beskjedenhet.

En klok avgjørelse kalte Gahr Støre det i Tromsø, da Hydro og Statoil ble med blant de fem selskapene i siste runde før russerne velger sine samarbeidspartnere til utviklingen av Stokmanfeltet. Hans ambisjon er klar: norske selskaper på begge sider av grenselinjen, hvor den nå trekkes. I hvilken grad forventer Johansen at en tilbakeholdenhet når det gjelder energiutvinning vil vinne gjenklang i nord, der arbeidsløsheten rår?

Det er ikke utenkelig at Soria Moria vinner større gehør i nord enn SVs partiprogram.

Morten Rønning er journalist.

Kommentarer